Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 05.10.2021 r.

w sprawie wejścia w życie Regulaminu postępowania Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.

Regulamin, którego pełny tekst jest dostępny pod linkiem, wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 05.10.2021 r.

Dyrektor szkoły