Kalendarz roku szkolnego

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna  23– 31 grudnia 2017 r.
3.

 

Ferie zimowe  22 stycznia– 4 lutego 2018r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna  29 marzec–3 kwietnia2018r.
 5. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie -etap pisemny 11.01.2018r. godz. 10.00 i 12.00

Oraz 19.06.2018r.

od 22.06 do 04.07.2018 – część praktyczna

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 8 styczeń 2018r.

9 kwiecień 2018r.

30 kwiecień 2018r.

2 maj 2018r.

19 czerwiec 2018r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.
8. Ferie letnie  23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.