Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego
1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2017 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23– 31 grudnia 2017 r.
3.Ferie zimowe22 stycznia– 4 lutego 2018r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna29 marzec–3 kwietnia2018r.
5.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie-etap pisemny 11.01.2018r. godz. 10.00 i 12.00
Oraz 19.06.2018r.
od 22.06 do 04.07.2018 – część praktyczna
6.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych8 styczeń 2018r.
9 kwiecień 2018r.
30 kwiecień 2018r.
2 maj 2018r.
19 czerwiec 2018r.
7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych22 czerwca 2018r.
8.Ferie letnie23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.