Kalendarz roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

1 września 2016 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23-31 grudnia 2016 r.

FERIE ZIMOWE

23 stycznia – 5 lutego 2017 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

13-18 kwietnia 2017 r.

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

30 czerwca 2017 r.

FERIE LETNIE

1 lipca – 31 sierpnia 2017 r.