Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego
1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23– 31 grudnia 2018 r.
3.Ferie zimowe21 stycznia – 3 lutego 2019 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna18 kwiecień– 23 kwietnia 2019 r.
5.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie-etap pisemny 10.01.2019r.
Oraz 18.06.2019r.etap praktyczny 21.06.19-04.07.19r.
6.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych7 styczeń 2019r.
29-30 kwiecień 2019r.
18.06 .2019r.
7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2019r.
8.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.