Rekrutacja 2022/23

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
21 lipca 2022 r.
o godz. 10.00
16 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00
od
16 maja 2022 r. do
13 lipca 2022 r.
od
2 sierpnia 2022 r. do
4 sierpnia 2022 r.
   od
21 lipca 2022
do
29 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
    od
19 sierpnia 2022 do godz. 15:00