Egzamin zawodowy

Pozostali uczniowie kl. 3A i 3B będą przystępować do egzaminu czeladniczego organizowanego przez CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W SIEMIATYCZACH.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne:
1. Część pisemna:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
2. Część praktyczna:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Link do wszystkich arkuszy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

O egzaminie – pytania i odpowiedzi.