Pomoc psychologa i psychoterapeuty w ramach NFZ

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki, jest „zapewnienie   wsparcia   psychologiczno-pedagogicznego,   szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa”.

W dniu 20 września 2021 roku nasza Szkoła zawarła porozumienie o współpracy z EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sp. z o.o. w Warszawie, której jednostką organizacyjną jest m.in. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Siemiatyczach, ul. 11 listopada 73″.

Porozumienie zostało zawarte w celu umożliwienia uczniom i uczennicom oraz personelowi Szkoły skorzystania z usług świadczonych przez Podmiot leczniczy, tj. Poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Siemiatyczach w ramach realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych i są całkowicie bezpłatne dla uczestników / odbiorców. (zobacz plakat)

Zapraszam uczniów i Rodziców do zainteresowania się tą propozycją.

Więcej informacji uzyskają Państwo na zebraniu Rodziców w dniu 27 września 2021 r.

Dyrektor