Przyjmujemy podania do klasy I na rok szkolny 2023/24

Wyróżnione

Dokumenty do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Deklaracja zgody.
Podanie o przyjęcie do szkoły oraz deklarację zgody należy składać w sekretariacie szkoły w budynku ZDZ, ul. Pałacowa 24 (I piętro, pokój11) w godz. 8.00-15.00

Pracodawcy – rok szkolny 2023/24 (prezentacja .pdf)

Powiększ prezentację do pełnego ekranu.

Patrz też:
1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
2. Pracodawcy.

Ważne terminy w związku z klasyfikacją roczną / końcową – 2022/23

 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji rocznej / końcowej.19.czerwca 2023
 Zebranie zespołu wychowawczego w sprawie analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów w związku z klasyfikacją roczną / końcową.12. czerwca 2023
 Na miesiąc przed (…) rocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów, natomiast wychowawca klasy jego rodziców (prawnych opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych15–17.maja 2023
 Na tydzień przed (…) rocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia     i  jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego (…) rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej (…) rocznej ocenie zachowania.do
12.czerwca 2023

Patrz: Cały harmonogram

Radosnych Świąt Wielkanocnych

.

Radosnych Świąt Wielkanocnych
Nauczycielom,
Pracownikom Szkoły i Ośrodka ZDZ
w Siemiatyczach,
Uczniom i ich Rodzicom, wszystkim Pracodawcom

oraz
Zarządowi i Pracownikom
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku
życzy

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Branżowej Szkoły I stopnia
w Siemiatyczach

„Tropem Wilczym” – 05.marca 2023.

Dnia 5.03.2023 r. w powiecie siemiatyckim (gm. Perlejewo) na trasie Perlejewo – Granne po raz szósty odbył się Bieg “Tropem Wilczym” poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych.  W biegu tym brali udział także uczniowie  naszej szkoły: Boratyński Bartosz,  Dubińska Maria, Michaluk Kacper, Muczko Karol, Stolarczuk Sylwester. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i koszulkę. Na zakończenie uczestnicy mogli zregenerować siły, zjadając gorącą grochówkę i ciepłe kiełbaski z ogniska. Organizatorem oraz opiekunem szkolnej reprezentacji był Pan Wojciech Zieleniewski, nauczyciel wychowania fizycznego.

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Kim byli „Żołnierze Wyklęci”? 

„Żołnierze Wyklęci” to żołnierze powojennego podziemia antykomunistycznego, którzy przeciwstawiali się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Termin ten obejmuje niejednorodną grupę – od małych organizacji uczniowskich, przez podziemne drużyny harcerskie, lokalne grupy zbrojne, aż po ogólnopolskie organizacje polityczne i wojskowe. W propagandzie Polski Ludowej „Żołnierze Wyklęci” byli określani mianem „bandytów reakcyjnego podziemia” i „wrogów ludu”. 

Tradycje wielkopostne

Środa Popielcowa

Jędrzej Kitowicz w  „Opisie obyczajów w dawnej Polsce” : „…W ten dzień w kościołach dawano ludowi opielec, to jest przyklękającym przed wielkim ołtarzem lub przed innym pobocznym po odprawianej mszy świętej ksiądz posypywał głowy popiołem z palmy w Kwietna Niedzielę święconej (nie z trupich kości, jak rozumie prostactwo) upalonym, przypominając ludowi tym sposobem, że kiedyś w proch się obróci, zatem żeby się do marności światowych, a tym bardziej do rozpusty nie przywiązywał, ale owszem za zbytki i swawole mięsopustne miał się przy poście świętym do pokuty. Na ten popielec zjeżdżali się  i schodzili do kościołów wszyscy katolickiego wyznania, panowie nawet najwięksi nigdy go nie opuszczali. (…)”
za: http://muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/stara/node/181

Powiem prawdę świecie tobie (Pieśń o marnościach) Adam Strug

Wywiadówka – 20.lutego 2023 r.

Wszyscy Rodzice powinni otrzymać w dniu dzisiejszym, tj. 13.02.2023 r. (za pośrednictwem syna / córki) pisemną informację o wywiadówce.

Podpisaną przez Rodziców informację proszę zwrócić (za pośrednictwem syna / córki) w dniu jutrzejszym, tj.14.02.2023 do wychowawcy klasy.

Dyrektor

Informacja dla uczniów klasy III

Informacja dotyczy uczniów, którzy będą zdawać egzamin czeladniczy organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych.

Młodociany pracownik będący uczniem III klasy branżowej szkoły I  stopnia odbywający praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika zobowiązany jest do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego za pośrednictwem Cechu do dnia 06.03.2023r.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w Cechu.

Cech Rzemiosł Różnych w Siemiatyczach czynny jest: od godz. 12.00 do 14.00

tel. (85) 655 21 71