Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego
1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2.09 2019 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23– 31.12 2019 r.
3.Ferie zimowe20.01 – 02.02 2020 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna09–14.04 2020 r.
5.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie23.06 2020r.
6.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych07.01 2020r.
20.04 2020r.
23.06 2020r.
7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych26.06 2020r.
8.Ferie letnie2.06–31.08 2020r.