Radosnych Świąt Wielkanocnych

.

Radosnych Świąt Wielkanocnych
Nauczycielom,
Pracownikom Szkoły i Ośrodka ZDZ
w Siemiatyczach,
Uczniom i ich Rodzicom, wszystkim Pracodawcom

oraz
Zarządowi i Pracownikom
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku
życzy

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Branżowej Szkoły I stopnia
w Siemiatyczach