Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy składa się: z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego, z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

EGZAMIN PISEMNY
organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży
06. czerwca 2022 r.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży
(różne terminy i miejsca)

Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację.

Przykladowe zadania:
FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Patrz też:
Zadania egzaminacyjne jawne wskazane na sesję LATO 2022: