Kształcenie zawodowe

Egzamin zawodowy składa się: z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego, z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

EGZAMIN PISEMNY

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację.