Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu, którzy codzienną pracą i w niemałym trudzie troszczą się o rozwój duchowy, intelektualny i zawodowy młodego pokolenia Polaków. Życzenia kieruję do Nauczycieli Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach oraz do wszystkich Pracodawców – Mistrzów, dzięki którym młodzież przygotowuje się do odpowiedzialnych zadań zawodowych na różnych stanowiskach pracy.

Serdeczne podziękowania za trud wychowawczy kieruję pod adresem Rodziców, którzy są pierwszymi Nauczycielami i Przewodnikami na ścieżkach życia.

Dyrektor Szkoły, Alfred Bajena

Dzień Edukacji Narodowej, zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie. Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

List Ministra Edukacji i Nauki

List Podlaskiego Kuratora Oświaty