Zebranie z rodzicami

Szanowni Rodzice,

27. września 2021 r. (poniedziałek) odbędą się w Szkole zebrania z Rodzicami uczniów klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  • godz. 17.00 – 18.00 – zebranie ogólne rodziców uczniów klas I-III (sala gimnastyczna),
  • godz. 18.00 – 18.30 – zebranie z wychowawcami klas (sale lekcyjne),

Cel zebrania:

  1. Omówienie spraw wychowawczych.
  2. Omówienie wybranych aspektów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu.
  3. Sprawy różne.

Ze względu na wagę zagadnień, które będą omawiane w trakcie zebrań, proszę, by każdy uczeń był reprezentowany przynajmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Dyrektor, Alfred Bajena