Erasmus+ w Branżowej Szkole I Stopnia w Siemiatyczach

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach w okresie ferii zimowych uczestniczyli w stażach zawodowych w ramach programu Erasmus+. Staże odbyły się w zawodach fryzjer oraz kucharz, miejscem realizacji była czeska Ostrava. Oprócz nabywania nowych umiejętności zawodowych, uczestnicy uczyli się języka czeskiego oraz poznawali Czechy i kulturę czeską. Odwiedzili Ołomuniec oraz Brno. Ekscytującą rozrywką był tor kartingowy. Poniżej przedstawiamy kilka kadrów z tego świetnie wykorzystanego czasu.