JABŁKA

Informujemy uczniów i rodziców naszych uczniów, że od poniedziałku 16.01.2017r. będą mogli odbierać w szkole jabłka / bezpłatnie/.  Jabłka będą wydawane w opakowaniach po 14 kg.

ZMIANA PLANU LEKCJI

W związku z podziałem klasy I na dwie klasy : I A i I B  od 7.XII 2016 r  następuje zmiana planu lekcji. Informuję, że wychowawcami klas zostają:  kl.I A – Irena Szawkało                    a klasy  I B – Magdalena Majczuk.

 

MIKOŁAJKI

6 grudnia 2016 r. w dzień Świętego Mikołaja w naszej szkole przeprowadzono pocztę mikołajkową. Pieniądze, które uzyskano, będą przeznaczone na cele Samorządu Uczniowskiego. Przerwy umilała muzyka bożonarodzeniowa ( kolędy i pastorałki). Każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał od pana Dyrektora słodkiego Mikołajka z czekolady.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

5 grudnia 2016 r. w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Praktyczne umiejętności – większe możliwości. Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w powiatach : łomżyńskim,siemiatyckim i zambrowskim”. Projekt realizowany był w okresie 31.12.2015 do 30.12.2016 i obejmował 56 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych. Gospodarzem konferencji był Prezes Zarządu Głównego SWE i RP P.Roman Szmyt oraz Dyrektor szkoły P. Zdzisław Chodakowski. Podsumowania działań projektowych dokonała P.Marta Grabowska – kierownik projektu. Zebrani goście m.innymi Burmistrz Siemiatycz P. Piotr Siniakowicz, Kierownik CECH-u P.Monika Igańska, pracodawcy uczniów, absolwenci szkoły biorący udział w projekcie oraz uczniowie obejrzeli  prezentację oraz film z pobytu uczestników  w Niemczech a także wysłuchali wspomnień z udziału w projekcie Emila Radziszewskiego, Kamila Soroczyńskiego oraz Karola Aleksiejuka. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty oraz Zaświadczenia w języku polskim i niemieckim oraz materiały z konferencji.

POMAGAJMY INNYM

W listopadzie  Samorząd Uczniowski naszej szkoły przeprowadził akcję, która miała na celu pomoc 19 – letniemu Danielowi. Chłopak potrzebuje rowerowózka, ponieważ od 7-go miesiąca życia cierpi na porażenie mózgowe. Cała społeczność szkoły włączyła się do akcji a zebrane pieniądze zostały przekazane fundacji. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom.

MARCHEW

INFORMUJEMY UCZNIÓW I RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW ORAZ PRACODAWCÓW UCZNIÓW, ŻE OD DNIA 16.XI.2016R W SZKOLE BĘDZIE DO ODEBRANIA / BEZPŁATNIE/  MARCHEW  W WORECZKACH PO 10 KG.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

dsc07833Z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się konkurs pod hasłem” 11 Listopada Święto Niepodległości” . Składał się on z trzech części:

-konkurs wiedzy historycznej
-konkurs literacki
-konkurs plastyczny.
9 listopada na apelu szkolnym zostały ogłoszone wyniki.
W konkursie historycznym I miejsce zdobyła kl.II, uzyskując 25 pkt. na ogólną sumę 26 pkt.
II miejsce, z jednakową liczbą punktów(23) zajęły kl.I i III.
W konkursie literackim I miejsce zajęła kl.III, II-kl.II, a III-kl.I.
Najładniejszy plakat wykonała kl.I, pozostałe klasy ocenione zostały na tym samym poziomie.
Najwięcej punktów i I miejsce ostatecznie zajęła kl.II, kl.I i III zdobyły taką samą ilość punktów, zajmując tym samym miejsce II. W nagrodę za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy i słodkie upominki.
Pomysł na konkurs podobał się uczniom, co widać było w ich zaangażowaniu.

Dzień otwarty w pracowni fryzjerskiej

20161024_091531Poniedziałek, 24 października 2016r. w szkolnej pracowni fryzjerskiej odbył się ” dzień otwarty”. Uczniowie – fryzjerzy z klasy drugiej i trzeciej w ramach zajęć praktycznych wykonywali różne zabiegi fryzjerskie na głowach uczniów z klasy pierwszej – głównie było to strzyżenie męskie i damskie, loki i prostowanie włosów. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością a klienci z wykonanych zabiegów byli bardzo zadowoleni.