Wyjazd do Niemiec

p1760477 Już po raz drugi uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach wyjadą na staże zawodowe do Niemiec. Wyjazd jest zorganizowany w ramach projektu pt. „Praktyczne umiejętności – większe możliwości. Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w powiatach: łomżyńskim, siemiatyckim i zambrowskim”. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach programu Erasmus+.
W czerwcu dwudziestu siedmiu uczestników projektu, uczniów klas I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zambrowie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Łomży, wróciło z trzytygodniowych staży zawodowych, które odbyły się w Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz w Niemczech. Poza intensywną praktyczną nauką zawodu przyszli mechanicy pojazdów samochodowych i fryzjerzy poznali kulturę Niemiec i zwiedzili Poczdam oraz stolicę kraju – Berlin. Tym razem dwudziestu dziewięciu uczniów zdobędzie podobne doświadczenia podczas staży, które rozpoczną się już 19 września. Uczestnicy wraz z opiekunami wyjadą w najbliższą niedzielę.

 

Nowy rok szkolny

! września 2016 roku uroczyście rozpoczęty został nowy rok szkolny – 11 rok pracy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W roku szkolnym 2016/2017  uczyć się będzie w szkole 72 uczniów,  w tym 30 w klasie I,  w 13 zawodach, a pracowac bedzie 13 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcacych. Uczniom i nauczycielom życzymy wspaniałego roku.

Ogłoszenia dyrekcji

101. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia / dokładne terminy zostaną ustalone i podane do wiadomości zainteresowanym uczniom/.

2. Kursy teoretycznej nauki zawodu dla niektórych zawodów odbędą się już we wrześniu.

3. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 9.00 na placu szkolnym.

ŻYCIE SKŁADA SIĘ Z POWITAŃ I POŻEGNAŃ -W. HUGO

DSC07085  24 czerwca 2016 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016 – 10 ROKU PRACY NASZEJ SZKOŁY.
Podczas uroczystości Dyrektor w imieniu Prezesa SWEiRP oraz własnym  podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom i rodzicom za pracę , za zaangażowanie, za pomoc w rozwiązywaniu wszystkich trudnych spraw.
W ciągu 10 lat istnienia szkoły zapisanych do niej było 487 uczniów  a ukończyło naukę 320 osób – w dniu dzisiejszym absolwentami szkoły stało się 40 osób. Czytaj dalej