Ogłoszenia dyrekcji

101. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia / dokładne terminy zostaną ustalone i podane do wiadomości zainteresowanym uczniom/.

2. Kursy teoretycznej nauki zawodu dla niektórych zawodów odbędą się już we wrześniu.

3. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 9.00 na placu szkolnym.

ŻYCIE SKŁADA SIĘ Z POWITAŃ I POŻEGNAŃ -W. HUGO

DSC07085  24 czerwca 2016 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016 – 10 ROKU PRACY NASZEJ SZKOŁY.
Podczas uroczystości Dyrektor w imieniu Prezesa SWEiRP oraz własnym  podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom i rodzicom za pracę , za zaangażowanie, za pomoc w rozwiązywaniu wszystkich trudnych spraw.
W ciągu 10 lat istnienia szkoły zapisanych do niej było 487 uczniów  a ukończyło naukę 320 osób – w dniu dzisiejszym absolwentami szkoły stało się 40 osób. Czytaj dalej