ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2020 r. obchodzimy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jest to święto państwowe, które rokrocznie obchodzimy dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów (od 1795 do 1918 r.)

Zachęcamy wszystkich uczniów i ich rodziny, nauczycieli i wychowawców o przyłączenie się do wspólnego śpiewania HYMNU PAŃSTWOWEGO – 10 listopada o godz.11.11 lub 11 listopada w samo południe. Przypominamy również w wywieszeniu na naszych domach flag.

KOMUNIKAT

Zajęcia stacjonarne w szkole jak również zajęcia praktyczne u pracodawców zawieszone są do 29 listopada 2020 r /podstawa prawna art.15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z COVID -19/

Uczniowie wszystkich klas zobowiązani są do uczestnictwa w nauczaniu zdalnym prowadzonym przez szkołę, jak również przez ośrodki kursowe – dotyczy uczniów skierowanych na kursy teoretycznych przedmiotów zawodowych. Uczestnictwo w zajęciach oraz odsyłanie zadanych prac jest obowiązkowe.

Informuję, ze część materiałów do lekcji jest lub będzie zamieszczana na stronie szkoły w zakładce nauka zdalna. Zachęcam uczniów do częstego przeglądania tych materiałów.

UWAGA

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Informuję, że od poniedziałku 26 października 2020 r rozpoczynamy proces kształcenia zdalnego poprzez wykorzystanie strony internetowej szkoły / zakładka – nauczanie zdalne/ oraz bezpłatnej usługi internetowej DISCARD i innych komunikatorów w tym messengera

Każdy z uczniów jest zobowiązany do aktywnej pracy, nauki i komunikacji z nauczycielami i wychowawcą. Obecność na zajęciach będzie sprawdzana a wasza praca oceniana przez nauczycieli. Lekcje będą się odbywać zgodnie z dotychczasowym planem zajęć a w pozostałe dni tygodnia uczestniczycie w zajęciach praktycznych. Obecność na zajęciach szkolnych i zajęciach praktycznych jest obowiązkowa.

O planowanych i odbywających się kursach przedmiotów zawodowych będziemy informować przez wychowawców klas. Odbywające się zajęcia kursowe będą w danym czasie priorytetem i udział w nich będzie podstawą do zaliczenia tych kursów.

KOMUNIKAT DYREKTORA

W ZWIĄZKU ZE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R ZMIENIA SIĘ ORGANIZACJA PRACY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

1 W TYGODNIU 19 X – 23 X. 2020 R. LEKCJE W SZKOLE PROWADZONE BĘDĄ ;

 • PONIEDZIAŁEK -KLASA I
 • WTOREK – KLASA I ORAZ II B
 • ŚRODA – KLASA I ORAZ II B
 • CZWARTEK – KLASA II A ORAZ KLASA III
 • PIATEK – KLASA II A ORAZ KLASA III

W DNI TYGODNIA W KTÓRYCH KLASA NIE MA ZAJĘĆ W SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH ZAJĘCIA PRAKTYCZNE.ZOBOWIĄZUJĘ UCZNIÓW KLAS IIA ORAZ III O POINFORMOWANIU PRACODAWCÓW O ZMIANIE DNI PRAKTYK.

2.ZMIENIA SIĘ PLAN LEKCJI , GŁOWNIE DLA KLAS II A i III. SZCZEGÓŁOWY PLAN PODADZĄ WYCHOWAWCY W PONIEDZIAŁEK . PLAN DLA KLASY I NA PONIEDZIAŁEK BEZ ZMIAN.

3.O PLANOWANYCH I ODBYWAJĄCYCH SIĘ KURSACH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO. KURS DLA ELEKTRYKÓW III STOPIEŃ W SUWAŁKACH W PIERWSZYM TYGODNIU PROWADZONY BĘDZIE ZDALNIE

SPOTKANIE RODZICÓW

ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU NAUCZANIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2020 R O GODZ. 15.00 W BUDYNKU SZKOŁY , SALA NR 10

Zmiana godzin rozpoczynania lekcji

Uwaga uczniowie!

Od 5 października 2020 r. / od poniedziałku/ ulegają zmianie godziny rozpoczynania lekcji i długość przerw międzylekcyjnych:.

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.45 – 10.30

4. 10.45 -11.30

5.11.35 – 12.20

6.12.25 – 13.10

7.13.15 – 14.00

8.14.05 – 14.50

9.14.50 – 15.35

DNI DODATKOWO WOLNE W SZKOLE

Ustala się następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 1. 14.X. 2020 r – Dzień Edukacji Narodowej
 2. 7.IV.2021 r. – środa po przerwie świątecznej wielkanocnej
 3. 22.VI. 2021 r. – egzamin zawodowy , część pisemna

OGŁOSZENIA DYREKTORA

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 1 września 2020 r o godz.9.00 na placu szkolnym.

2. Kursy przedmiotów zawodowych dla klasy II /zaległe z klasy I/ odbędą się; od 7 września dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych i stolarz a od 14 września dla zawodu – fryzjer. Odbiór skierowań 1 i 2 września. Kursy bieżące dla klasy II zaplanowane są na październik. Grafik kursów będzie wywieszony 1 września 20 r.

3. Wykaz podręczników jest wywieszony w gablocie przy wejściu do szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce „wykaz podręczników” Podręczniki są obowiązkowe.

4.Plan lekcji będzie podany 1 września.

5. Na terenie szkoły obowiązuje ” Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii” Wszyscy uczniowie muszą przestrzegać zaleceń sanitarnych – zachować dystans społeczny, często myć i dezynfekować ręce i zasłaniać usta i nos.

REKRUTACJA 2020/21

TRWA REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW KTÓRZY CHCĄ SIĘ UCZYĆ ZAWODU DO ODWIEDZENIA SZKOŁY. U NAS DOSTANIECIE INFORMACJE O ZAWODACH, POTRZEBNE ADRESY PRACODAWCÓW ORAZ POTRZEBNE DRUKI DOKUMENTÓW DO WYPEŁNIENIA .A NIEZDECYDOWANYM POMOŻEMY WYBRAĆ ZAWÓD I PRACODAWCĘ.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 BĘDZIEMY PROWADZIĆ KSZTAŁCENIE UCZNIÓW W KLASACH WIELOZAWODOWYCH . NAUKA W SZKOLE BĘDZIE PROWADZONA PRZEZ 3 DNI W TYGODNIU A 2 DNI BĘDĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U WYBRANEGO PRACODAWCY. NA 4 TYGODNIE KAŻDY UCZEŃ WYJEDZIE DO OŚRODKA KURSOWEGO W CELU NAUKI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

ZA DOBRĄ NAUKĘ UCZNIOM PRZYZNAWANE SA STYPENDIA ORAZ NAGRODY W POSTACI SKIEROWANIA NA BEZPŁATNE KURSY PRAWA JAZDY . NASI UCZNIOWIE WYJEŻDŻAJĄ RÓWNIEŻ NA PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE, A ZA PRACĘ OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE.

ABY ZOSTAĆ UCZNIEM SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ PODPISAĆ UMOWĘ Z PRACODAWCĄ NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU ZAPRASZAMY – KONTAKT OSOBISTY W SZKOLE PN -PT GODZ. 8.00 -15.00, TELEFONICZNY – TEL. 85 655 33 17 E-MAIL zsz_siemiatycze@wp.pl.