PODSUMOWANIE PRACY

Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I stopnia dokonała podsumowania pracy za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21. Jest to bardzo trudny rok dla wszystkich, szczególnie dla uczniów.

Rada Pedagogiczna dwa razy w roku przyznaje uczniom, którzy osiągają najwyższe, najlepsze wyniki w nauczaniu i zachowaniu nagrody i wyróżnienia – skierowania na kurs prawa jazdy, pieniężne stypendia, udział w wycieczkach szkolnych, nagrody rzeczowe czy dyplomy uznania Nagrody finansowane są przez organ prowadzący szkołę czyli Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

Za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21 jednorazowe stypendium pieniężne przyznano 4 osobom / 2 uczennice z klasy III i po 1 osobie z klasy II i kl.I/. Pieniądze przekazano na konta uczniów, oraz 9 osób z najwyższą średnią w szkole otrzymało dyplomy gratulacyjne. Skierowanie na kurs prawa jazdy czeka na uczniów którzy spełnią określone wymagania.

GRATULUJEMY NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM.

Komunikat dyrektora szkoly

  1. Do konca lutego szkola pracuje na dotychczasowych zasadach
  2. Zajecie praktyczne realizowane są stacjonarne
  3. W marcu planowane są Kursy dla uczniów wszystkich klas, kilku zawodów. O kursach , po ich potwierdzeniu, poinformuje uczniów wychowawca klasy.
  4. W szkole od 2 tygodni nie działają telefony. Awaria spowodowana jest zerwaniem w rejonie szkoły linii telefonicznych. Kontakt ze szkoła jest możliwy przez pocztę elektroniczną lub telefony prywatne. W szkole można załatwić wszystkie sprawy osobiście. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

Kontynuacja nauczania zdalnego

Informujemy, że od poniedzialku 1 lutego do 14 lutego 2021 r. kontynuujemy naukę zdalną w szkole i w ośrodkach kursowych.

Zajęcia praktyczne u pracodawców odbywać się będą stacjonarnie.

ORGANIZACJA NAUKI PO FERIACH

Od poniedziałku, 18 stycznia br. wznawiamy nauczanie zdalne dla wszystkich klas. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe i będzie prowadzone do odwołania na dotychczasowych zasadach. Uczniowie, młodociani pracownicy od poniedziałku wracają na zajęcia praktyczne u swoich pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. Udział uczniów w zajęciach praktycznych jest obowiązkowy. . Dni tygodnia przeznaczone na naukę w szkole i zajęcia praktyczne nie ulegają zmianie. Nauczanie zdalne oraz praktyczna nauka zawodu prowadzone będą zgodnie z obowiazującym planem lekcji / plan lekcji zostanie podany wkrótce/

Uprzejmie informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia).

FERIE ZIMOWE

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

WAŻNE !

1, NAUKA ZDALNA W SZKOŁACH PRZEDŁUŻONA DO 3 STYCZNIA 2021 R

2.WRACAJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW W DNI TYGODNIA PRZEZNACZONE NA TE ZAJĘCIA W PLANIE LEKCJI

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2020 r. obchodzimy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jest to święto państwowe, które rokrocznie obchodzimy dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów (od 1795 do 1918 r.)

Zachęcamy wszystkich uczniów i ich rodziny, nauczycieli i wychowawców o przyłączenie się do wspólnego śpiewania HYMNU PAŃSTWOWEGO – 10 listopada o godz.11.11 lub 11 listopada w samo południe. Przypominamy również w wywieszeniu na naszych domach flag.

KOMUNIKAT

Zajęcia stacjonarne w szkole jak również zajęcia praktyczne u pracodawców zawieszone są do 29 listopada 2020 r /podstawa prawna art.15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z COVID -19/

Uczniowie wszystkich klas zobowiązani są do uczestnictwa w nauczaniu zdalnym prowadzonym przez szkołę, jak również przez ośrodki kursowe – dotyczy uczniów skierowanych na kursy teoretycznych przedmiotów zawodowych. Uczestnictwo w zajęciach oraz odsyłanie zadanych prac jest obowiązkowe.

Informuję, ze część materiałów do lekcji jest lub będzie zamieszczana na stronie szkoły w zakładce nauka zdalna. Zachęcam uczniów do częstego przeglądania tych materiałów.