Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach uprzejmie informuje, że uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/23 odbędzie się 01.09.2022 r. o godzinie 9:00. w sali gimnastycznej (parter) budynku ZDZ, ul. Pałacowa 24.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dotyczy wszystkich uczniów szkoły.

Życzę pogodnych i słonecznych ostatnich dni wakacji.

Rekrutacja do klasy I

Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24 prowadzi nabór absolwentów szkół podstawowych do klasy I na rok szkolny 2022/23.

Informujemy, że z dniem 01. kwietnia 2022 roku zmieniła się jedynie lokalizacja szkoły z ul. Pałacowej 10 (obok Domu Kultury) na ulicę Pałacową 24 (budynek ZDZ).

Jest to ta sama szkoła zawodowa, która funkcjonuje od 2006 roku. Wszelkie informacje jakoby szkoła przestała funkcjonować są nieprawdziwe. ZMIENIŁA SIĘ JEDYNIE LOKALIZACJA.

Bardzo istotne jest to, że Branżowa Szkoła I stopnia jest związana organizacyjnie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, w tym z Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Po ukończeniu „branżówki” będzie można kontynuować naukę w liceum lub branżowej szkole II stopnia.

Do pobrania:
PODANIE
DEKLARACJA ZGODY

Sekretariat przyjmuje podania w godzinach: 8.00 – 11.00

Czytaj dalej:

Informacja o pracodawcach dla absolwentów szkół podstawowych

W roku szkolnym 2021/22 uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach, będąc młodocianym pracownikami, kształcą się w niżej wymienionych zawodach. Niniejsza informacja ma na celu ułatwienie absolwentom szkół podstawowych wyboru odpowiedniego zawodu.

Dokumenty do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Deklaracja zgody.

Podanie o przyjęcie do szkoły oraz deklarację zgody należy składać w sekretariacie Branżowej Szkoły 1 stopnia w Siemiatyczach (w budynku ZDZ) na ul. Pałacowej 24 (I piętro, pokój.11) w godz. 8.00-15.00

PracodawcaZawódNazwa kwalifikacjiOznaczenie kwalifikacji zaw.Symbol cyfrowy zawodu
Artykuły Wodno-Kanalizacyjne  Ryżko Władysław, ul.Słowiczyńska 44 tel.: 85 656 14 10 lub 602 582 429monter sieci i instalacji sanitarnychWykonywanie robót związanych z budową, montażem i
eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.09.712618
ATAK Artur Szczurowski, ul. B. Głowackiego 21 tel.: 500 276 557monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieWykonywanie robót montażowych, okładzinowych i
wykończeniowych
BUD.11.712905
Auto Majster, Zajęczniki 5a Tarasiuk Adam tel.: 606 946 078mechanik pojazdów samochodowychObsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowychMOT.05.723103
Auto –Serwis LEMARK-Mierzynówka 67, Leszko Marek tel.: 604 450 438mechanik pojazdów samochodowychObsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowychMOT.05.723103
AUTO-MASZ, Skiwy Małe 24,Tomasz Czarkowski tel.:85 655 21 71blacharz samochodowyDiagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowychMOT.01.721306
Dąbek, ul.Drohiczyńska 131, Roman Pisiecki, Mirosław Gajewicz tel.: 85 655 33 10stolarzWytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów
drewnopochodnych
DRM.04.752205
ELBO-Tyc Elżbieta,ul.Ciechanowiecka 29 tel.:539 330 644ślusarzWykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędziMEC.08.722204
EL-STAW, A. Stawiecki ul. Ciechanowiecka tel.:85 655 37 73 lub 608 424 870elektrykMontaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychELE.02.741103
Usługi elektryczne Trojanowski Tomasz Ul.Ogrodowa 19F 17-300 Siemiatycze tel.: 609-813-933elektrykMontaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychELE.02.741103
patrz pełny wykaz w zakladce Rekrutacja / Pracodowcy

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Radosnych Świąt Wielkanocnych
Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, Uczniom i ich Rodzicom, wszystkim Pracodawcom,
Zarządowi oraz Pracownikom Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
życzy
Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach

Plan lekcji – ul. Pałacowa 24

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią z dniem 01. kwietnia 2022 r. następuje zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży (będącym organem prowadzącym Szkołę) a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach dysponuje I piętrem budynku ZDZ, na ulicy Pałacowej 24.

Do zobaczenia w „nowej” szkole w dniu 04. kwietnia.

Proszę uczniów o zapoznanie się z planem lekcji.

Dyrektor

Z dniem 01. kwietnia 2022 r. nastąpi zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży uprzejmie informuje, że
z dniem 01. kwietnia 2022 r. nastąpi zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach z dotychczasowego adresu ul. Pałacowa 10 na ul. Pałacową 24 (budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego.- naprzeciwko Starostwa Powiatowego).

W związku z trwającymi pracami organizacyjnymi związanymi z przeprowadzką, w dniach 21, 22, 23. marca 2022 r. nauka będzie się odbywała zgodnie z zasadami przedstawionymi na apelu w dniu 15. marca 2022 r.

Z przyczyn, o których mowa wyżej, w dniach 28, 29, 30. marca 2022 r. nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne, co oznacza, że będą to dni wolne od nauki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2021/22 przedstawiają się następująco:
– 02. listopada 2021 (wtorek),
– 28, 29, 30. marca 2022 r. (poniedziałek, wtorek, środa),
– 25. kwietnia 2022 r. (poniedziałek),
– 02. maja 2022 r. (poniedziałek).

Rodziców uczniów klas ósmych szkół podstawowych zainteresowanych nauką w naszej szkole informuję, że rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23 będzie odbywała się jak dotychczas. Jakiekolwiek „pogłoski” mówiące o „wygaśnięciu” szkoły nie są prawdziwe. Zmienia się jedynie lokalizacja.

Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ZAPEWNIA WSZYSTKIM UCZNIOM zainteresowanym zdobyciem zawodu, naukę w Szkole w roku szkolnym 2022/23.

Dyrektor Szkoły, Alfred Bajena

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2021

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. O wprowadzenie tego święta ubiegał się również prezes IPN Janusz Kurtyka.

INFORMACJA dla uczniów III klasy

Informacja dotyczy uczniów, którzy będą zdawać egzamin czeladniczy organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych.

Młodociany pracownik będący uczniem III klasy branżowej szkoły I  stopnia odbywający praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika zobowiązany jest do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego za pośrednictwem Cechu do dnia 01 marca 2022r.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w Cechu. 

Cech Rzemiosł Różnych w Siemiatyczach czynny jest: od godz. 12.00 do 14.00

tel. (85) 655 21 71