ZMIANA PLANU LEKCJI

W związku z podziałem klasy I na dwie klasy : I A i I B  od 7.XII 2016 r  następuje zmiana planu lekcji. Informuję, że wychowawcami klas zostają:  kl.I A – Irena Szawkało                    a klasy  I B – Magdalena Majczuk.

 

MIKOŁAJKI

6 grudnia 2016 r. w dzień Świętego Mikołaja w naszej szkole przeprowadzono pocztę mikołajkową. Pieniądze, które uzyskano, będą przeznaczone na cele Samorządu Uczniowskiego. Przerwy umilała muzyka bożonarodzeniowa ( kolędy i pastorałki). Każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał od pana Dyrektora słodkiego Mikołajka z czekolady.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

5 grudnia 2016 r. w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Praktyczne umiejętności – większe możliwości. Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w powiatach : łomżyńskim,siemiatyckim i zambrowskim”. Projekt realizowany był w okresie 31.12.2015 do 30.12.2016 i obejmował 56 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych. Gospodarzem konferencji był Prezes Zarządu Głównego SWE i RP P.Roman Szmyt oraz Dyrektor szkoły P. Zdzisław Chodakowski. Podsumowania działań projektowych dokonała P.Marta Grabowska – kierownik projektu. Zebrani goście m.innymi Burmistrz Siemiatycz P. Piotr Siniakowicz, Kierownik CECH-u P.Monika Igańska, pracodawcy uczniów, absolwenci szkoły biorący udział w projekcie oraz uczniowie obejrzeli  prezentację oraz film z pobytu uczestników  w Niemczech a także wysłuchali wspomnień z udziału w projekcie Emila Radziszewskiego, Kamila Soroczyńskiego oraz Karola Aleksiejuka. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty oraz Zaświadczenia w języku polskim i niemieckim oraz materiały z konferencji.