Wracamy do szkół!

OD poniedziałku 17 mają wracają dla wszystkich uczniów spotkania w budynku szkoły. Spotykamy się na zajęciach stacjonarnych

Od poniedzialku z klasą I

Od wtorku z klasą II i III

Obowiązuje ” stary” plan lekcji

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI

Jeżeli tu trafiliście, to znaczy, że kończycie szkołę podstawową i zastanawiacie się nad wyborem dalszej drogi, zastanawiacie się nad swoją przyszłością, rozważacie co dalej – czy wybrać edukację ogólną czy edukację zawodową. Bardzo trudne zadanie przed każdym młodym człowiekiem i jego rodzicami.

Zachęcamy Was do rozmów na ten temat z rodzicami, specjalistami (np,pedagogiem, psychologiem ) czy z Waszymi wychowawcami, oraz do skorzystania z naszej pomocy.

Na stronie szkoły i na facebooku zamieszczamy potrzebne i przydatne informacje dotyczące zawodów, pracodawców, przebiegu kształcenia oraz zasad rekrutacji. MATERIAŁY TE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADKACH:REKRUTACJA 2021/22 I OFERTA EDUKACYJNA ORAZ NA FACEBOOKU. Materiały dotyczące rekrutacji można również otrzymać w wersji papierowych ulotek, broszur w budynku szkoły. Jeżeli będziecie mieli pytania prosimy o kontakt przez pocztę elektroniczna ( adres: zsz_siemiatycze@wp.pl ) , telefonicznie 85 655 33 17, lub bezpośrednio, osobiście w budynku szkoły która jest dla Was otwarta od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.00

ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA WAS. U NAS ZDOBĘDZIECIE DOBRY ZAWÓD – TO WAM GWARANTUJEMY.

Zasady pracy szkół od 26 kwietnia

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia br. będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze

Nauka szkolna i kursy przedmiotów zawodowych prowadzone będą nadal zdalnie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 21r.

KURSY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

UWAGA UCZNIOWIE !

0d 19 kwietnia rozpoczynają się kursy przedmiotów zawodowych dla następujących zawodów:

  1. cukiernik – I stopień
  2. kucharz – I stopień
  3. piekarz – I stopień
  4. stolarz – I i II stopień
  5. mechanik pojazdów samochodowych – I stopień i III stopień – te kursy organizowane i prowadzone sa przez Branżowa Szkołę I stopnia w Łomzy. Wszyscy uczniowie otrzymali Regulamin i instrukcję pracy z adresami nauczycieli i sposobem przekazywania materiałów.
  6. blacharz samochodowy – I stopień.

kursy trwać będą do 14 maja 2021. Proszę przekazać informację pracodawcom. Obecność ucznia na kursie jest obowiązkowa.

Dlaczego Wybrać Właśnie Nas?

Szkolnictwo Zawodowe- Pewna Przyszłość ❗❗

Postaw na Zawód❗

Często panuje przekonanie, że kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Branżowej Szkoły. Mimo to, właśnie ten drugi ma zdecydowanie większe szanse na zdobycie pracy od lat! To m.in. z tego powodu promuje się coraz więcej szkolnictwo zawodowe na całym świecie.  

Na polskim rynku pracy nie brakuje wakatów, bo tych są tysiące, lecz brakuje fachowców. Gdyby młodzież miała odpowiednie wykształcenie, to mimo braku doświadczenia, szybko zapełniłaby lukę kadrową w przedsiębiorstwach.  

Praca od zaraz dla fachowców❗

  Gdy w latach 90-tych młodzi ludzie kończyli szkoły, ich sytuacja nadal była odmienna. Absolwenci techników oraz zasadniczych zawodówek pracę znajdowali szybciej, niż ich koleżanki i koledzy po ogólniaku. Obecnie osoby po szkołach, dających zawód, w dalszym ciągu szybciej znajdują zatrudnienie, niż te po ukończeniu LO. Na rynku pracy potrzeba bowiem fachowców, przede wszystkim robotników wykwalifikowanych, mających zawód.

   Statystyki są odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, zaraz po osobach, które posiadają co najwyżej wykształcenie gimnazjalne (lub podstawowe, ewentualnie niepełne podstawowe), właśnie absolwenci liceów ogólnokształcących i szkół policealnych mają największe kłopoty ze znalezieniem pracy. Tak jest zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Najmniejsze bezrobocie panuje natomiast wśród – kolejno – absolwentów szkół wyższych, zasadniczych szkół zawodowych i średnich zawodowych.

  Uczeń z gwarantowanym zatrudnieniem❗  

Dzisiaj uczniowie ostatnich klas Szkół Branżowych, często już wiedzą, gdzie podejmą zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły. Wielu z nich w trakcie nauki ma organizowane praktyki u pracodawców i przedsiębiorców, współpracujących ze szkołami.

Jeśli młodzież się sprawdza, ma niemal zagwarantowane (albo i zagwarantowane), że gdy tylko otrzyma świadectwo ukończenia szkoły, to etat będzie na nią czekał w firmie, w której wcześniej odbywała praktyki.    

Na takim układzie korzystają obie strony. Po pierwsze – uczniowie, którzy nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a gdy zdobędą wykształcenie, czy to techniczne, czy zasadnicze zawodowe, to prawie jednocześnie zdobędą atrakcyjną pracę, często u tego samego pracodawcy. Po drugie – pracodawcy, bo oni, w dobie braku wykwalifikowanej kadry i problemów z obsadą poszczególnych stanowisk, zyskują kompetentnych pracowników, którzy zwiążą się z nimi na długie lata. Na rynku pracy istnieją setki wakatów m.in. dla ślusarzy, spawaczy, robotników budowlanych, mechaników samochodowych, elektromechaników, sprzedawców, fryzjerów, kucharzy, kelnerów, krawcowych oraz szwaczek. Absolwenci LO mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie od razu po ukończeniu szkoły. Zdarza się, że np. w ogólniaku z klasy, liczącej 30 osób, pracę po zdaniu matury i ukończeniu szkoły znajduje jedynie połowa.  

 Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzi ludzie, wybierając szkołę średnią, coraz częściej decydują się na technikum lub szkołę branżową. W wybranych miastach przykładowo 70 procent młodzieży idzie do szkół, gwarantujących zawód, a pozostałe 30 proc.  

Tekst napisany na podstawie publikacji oraz danych MPiPS

Opracował: Grzegorz Filipkowski

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie

DO 18 KWIETNIA BR. ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK. TZ: NAUKA SZKOLNA – ZDALNIE, NAUKA NA KURSACH – ZDALNIE. OGRANICZONA JEST RÓWNIEŻ PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU, W TYM ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

podstawa prawna rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r.

Szkoły zamknięte do 11 kwietnia

Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca będzie zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Podstawa prawna Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 21r.

PODSUMOWANIE PRACY

Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I stopnia dokonała podsumowania pracy za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21. Jest to bardzo trudny rok dla wszystkich, szczególnie dla uczniów.

Rada Pedagogiczna dwa razy w roku przyznaje uczniom, którzy osiągają najwyższe, najlepsze wyniki w nauczaniu i zachowaniu nagrody i wyróżnienia – skierowania na kurs prawa jazdy, pieniężne stypendia, udział w wycieczkach szkolnych, nagrody rzeczowe czy dyplomy uznania Nagrody finansowane są przez organ prowadzący szkołę czyli Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

Za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21 jednorazowe stypendium pieniężne przyznano 4 osobom / 2 uczennice z klasy III i po 1 osobie z klasy II i kl.I/. Pieniądze przekazano na konta uczniów, oraz 9 osób z najwyższą średnią w szkole otrzymało dyplomy gratulacyjne. Skierowanie na kurs prawa jazdy czeka na uczniów którzy spełnią określone wymagania.

GRATULUJEMY NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM.

Komunikat dyrektora szkoly

  1. Do konca lutego szkola pracuje na dotychczasowych zasadach
  2. Zajecie praktyczne realizowane są stacjonarne
  3. W marcu planowane są Kursy dla uczniów wszystkich klas, kilku zawodów. O kursach , po ich potwierdzeniu, poinformuje uczniów wychowawca klasy.
  4. W szkole od 2 tygodni nie działają telefony. Awaria spowodowana jest zerwaniem w rejonie szkoły linii telefonicznych. Kontakt ze szkoła jest możliwy przez pocztę elektroniczną lub telefony prywatne. W szkole można załatwić wszystkie sprawy osobiście. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00