Wracamy do szkół!

OD poniedziałku 17 mają wracają dla wszystkich uczniów spotkania w budynku szkoły. Spotykamy się na zajęciach stacjonarnych

Od poniedzialku z klasą I

Od wtorku z klasą II i III

Obowiązuje ” stary” plan lekcji

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI

Jeżeli tu trafiliście, to znaczy, że kończycie szkołę podstawową i zastanawiacie się nad wyborem dalszej drogi, zastanawiacie się nad swoją przyszłością, rozważacie co dalej – czy wybrać edukację ogólną czy edukację zawodową. Bardzo trudne zadanie przed każdym młodym człowiekiem i jego rodzicami.

Zachęcamy Was do rozmów na ten temat z rodzicami, specjalistami (np,pedagogiem, psychologiem ) czy z Waszymi wychowawcami, oraz do skorzystania z naszej pomocy.

Na stronie szkoły i na facebooku zamieszczamy potrzebne i przydatne informacje dotyczące zawodów, pracodawców, przebiegu kształcenia oraz zasad rekrutacji. MATERIAŁY TE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADKACH:REKRUTACJA 2021/22 I OFERTA EDUKACYJNA ORAZ NA FACEBOOKU. Materiały dotyczące rekrutacji można również otrzymać w wersji papierowych ulotek, broszur w budynku szkoły. Jeżeli będziecie mieli pytania prosimy o kontakt przez pocztę elektroniczna ( adres: zsz_siemiatycze@wp.pl ) , telefonicznie 85 655 33 17, lub bezpośrednio, osobiście w budynku szkoły która jest dla Was otwarta od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.00

ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA WAS. U NAS ZDOBĘDZIECIE DOBRY ZAWÓD – TO WAM GWARANTUJEMY.

Zasady pracy szkół od 26 kwietnia

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia br. będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze

Nauka szkolna i kursy przedmiotów zawodowych prowadzone będą nadal zdalnie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 21r.

KURSY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

UWAGA UCZNIOWIE !

0d 19 kwietnia rozpoczynają się kursy przedmiotów zawodowych dla następujących zawodów:

  1. cukiernik – I stopień
  2. kucharz – I stopień
  3. piekarz – I stopień
  4. stolarz – I i II stopień
  5. mechanik pojazdów samochodowych – I stopień i III stopień – te kursy organizowane i prowadzone sa przez Branżowa Szkołę I stopnia w Łomzy. Wszyscy uczniowie otrzymali Regulamin i instrukcję pracy z adresami nauczycieli i sposobem przekazywania materiałów.
  6. blacharz samochodowy – I stopień.

kursy trwać będą do 14 maja 2021. Proszę przekazać informację pracodawcom. Obecność ucznia na kursie jest obowiązkowa.

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie

DO 18 KWIETNIA BR. ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK. TZ: NAUKA SZKOLNA – ZDALNIE, NAUKA NA KURSACH – ZDALNIE. OGRANICZONA JEST RÓWNIEŻ PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU, W TYM ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

podstawa prawna rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r.

Szkoły zamknięte do 11 kwietnia

Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca będzie zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Podstawa prawna Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 21r.

PODSUMOWANIE PRACY

Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I stopnia dokonała podsumowania pracy za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21. Jest to bardzo trudny rok dla wszystkich, szczególnie dla uczniów.

Rada Pedagogiczna dwa razy w roku przyznaje uczniom, którzy osiągają najwyższe, najlepsze wyniki w nauczaniu i zachowaniu nagrody i wyróżnienia – skierowania na kurs prawa jazdy, pieniężne stypendia, udział w wycieczkach szkolnych, nagrody rzeczowe czy dyplomy uznania Nagrody finansowane są przez organ prowadzący szkołę czyli Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

Za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21 jednorazowe stypendium pieniężne przyznano 4 osobom / 2 uczennice z klasy III i po 1 osobie z klasy II i kl.I/. Pieniądze przekazano na konta uczniów, oraz 9 osób z najwyższą średnią w szkole otrzymało dyplomy gratulacyjne. Skierowanie na kurs prawa jazdy czeka na uczniów którzy spełnią określone wymagania.

GRATULUJEMY NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM.

Komunikat dyrektora szkoly

  1. Do konca lutego szkola pracuje na dotychczasowych zasadach
  2. Zajecie praktyczne realizowane są stacjonarne
  3. W marcu planowane są Kursy dla uczniów wszystkich klas, kilku zawodów. O kursach , po ich potwierdzeniu, poinformuje uczniów wychowawca klasy.
  4. W szkole od 2 tygodni nie działają telefony. Awaria spowodowana jest zerwaniem w rejonie szkoły linii telefonicznych. Kontakt ze szkoła jest możliwy przez pocztę elektroniczną lub telefony prywatne. W szkole można załatwić wszystkie sprawy osobiście. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00