APEL – PODSUMOWANIE PRACY

8.02.2017 r. na apelu szkolnym Dyrektor szkoły podsumował pracę uczniów i szkoły w   I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

W części pierwszej apelu Dyrektor szczegółowo omówił wyniki klasyfikacji uczniów, frekwencję i zachowanie w szkole. Najlepszym uczniom szkoły przyznano jednorazowe stypendium za wyniki w nauce. Otrzymali je: Honorata Gnat  z klasy II, Joanna Konopacka -klasa II , Justyna Wakuluk i Kamila Romaniuk – z klasy III. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest w szkole 2 razy w ciągu roku szkolnego – po zakończeniu semestrów.

Następnie Dyrektor poinformował, że Rada Pedagogiczna zakwalifikowała 3 uczniów na bezpłatny kurs prawa jazdy – jest to kolejna nagroda za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencję.

Kolejnym konkursem który został podsumowany na apelu był konkurs na najlepszą frekwencję. I miejsce zajęła klasa I A -85.5%, II miejsce klasa I B -84.8%, III miejcsce klasa II – 79.8% a IV miejsce klasa III – 71.9% . Indywidualnie 18 uczniom wręczono Dyplomy za bardzo dobre wyniki.

W drugiej części apelu Dyrektor szkoły przypomniał uczniom, że w I semestrze tego roku odbyło się w szkole wiele zaplanowanych imprez: część z nich była zaplanowana i przeprowadzona przez nauczycieli a część  przygotowywał Samorząd Uczniowski. Najważniejszą z nich był wyjazd uczniów do Niemiec na staż , oraz 5.XII.2016r podsumowanie całego projektu który trwał dwa lata.

Najważniejsze plany na II semestr to:

1.Kursy na prawo jazdy,

2.Przygotowania do stażów uczniowskich w Portugalii i Grecji

3.Udział uczniów- fryzjerów w konkursie na fryzurę w Brnie /Czechy/

4. Przygotowanie wycieczki w góry

5. Przygotowanie do utworzenia od 1.09.2017r. Branżowej Szkoły I stopnia