„MATEMATYKA – TO MOC”

Szkolne Dni Matematyki w tym roku obchodzimy pod hasłem ” Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbujmy go polubić”  Pierwszego dnia odbędzie się ocena prac geometrycznych  /bryły/. Drugiego dnia wybieramy najlepszego matematyka w szkole. Komisja  oceni odpowiedzi uczniów, którzy rozwiążą 7 wybranych losowo  zadań.  Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe i bardzo dobre oceny z matematyki.  Uczniowie wraz z organizatorem konkursu –  Panią Ireną Szawkało – przygotowali i wywiesili na terenie szkoły  hasła propagujące matematykę. Niektóre są bardzo inspirujące i ciekawe.