OGŁOSZENIA DYREKCJI

Egzaminy poprawkowe z języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie odbędą się w dniu 30 sierpnia o godz. 9.00 w budynku szkoły.

Egzamin poprawkowy z podstaw konstrukcji maszyn odbędzie się 29.08.2017 r. godz.12.00 w ZSZ w Łomży ul.Wojska Polskiego 113

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w budynku szkoły 4.09.2017   o godz. 9.00

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących znajduje się w gablocie szkoły i na stronie internetowej