„GÓRA GROSZA”

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski naszej szkoły, jak każdego roku, zbierał monety, biorąc udział w osiemnastej edycji „Góra Grosza”. Akcja zorganizowana przez Towarzystwo Nasz Dom niesie pomoc dzieciom, które nie mogą wychowywać się we własnym domu.  Mamy nadzieję, że grosze, które przekazaliśmy pomogą w tej szlachetnej inicjatywie. Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom za włączenie się w zbiórkę groszaków.