PODSUMOWANIE STAŻU W GRECJI

W dniach 22-23 maja 2018r. odbyły się w naszej szkole spotkania uczestników stażu z koordynatorem projektu Panem Romanem Szmytem, przedstawicielem firmy organizującej wyjazd Panem Tomaszem Bratkiem oraz uczniami  i pracownikami szkoły a także rodzicami. Na spotkaniach uczestnicy zostali zapoznani ze sprawozdaniami ze stażu. Uczestnicy wyjazdu podzielili się swoimi spostrzeżeniami z praktyk odbytych w zakładach , ze spotkań z młodzieżą z innych szkół biorących udział w programie oraz z uczestnictwa w bardzo bogatym programie kulturalno-rekreacyjnym i turystycznym. Na  apelu uczestnicy wyjazdu otrzymali Certyfikaty  uczestnictwa w stażu w Grecji w dniach 16 – 27. 04.2018 w ramach projektu „EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2017-1-PL01-KA102-037997” Podsumowanie stażu w formie prezentacji w zakładce Staże w Grecji oraz na szkolnym facebooku.