KONIEC ROKU SZKOLNEGO

22 czerwca to najbardziej oczekiwany dzień w kalendarzu roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia spotkali się aby odebrać świadectwa, dyplomy i nagrody, aby podsumować ze swoimi wychowawcami mijający rok. Na uroczystym apelu dyrektor podziękował wszystkim pracownikom, nauczycielom i uczniom za pracę, za wyniki, złożył również życzenia wspaniałych, ciepłych, pogodnych  a przede wszystkim bezpiecznych wakacji a absolwentom znalezienia pracy dającej satysfakcję. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody przyznane przez Radę Pedagogiczną : 2 osoby otrzymały skierowania na bezpłatny kurs prawa jazdy, 6 osób otrzymało jednorazowe stypendium za dobre wyniki w nauce. Wręczono również dyplomy za wysoką frekwencję w roku szkolnym oraz upominki /albumy/ za pracę na rzecz uczniów i szkoły. Wychowawcy klas wręczyli swoim wychowankom świadectwa promocyjne.