PODSUMOWANIE PRACY

13 lutego 2019 r. w budynku szkoły odbył się apel na którym  podsumowano pracę szkoły w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów.   Dyrektor szkoły przedstawił wyniki klasyfikacji uczniów za I semestr br. szkolnego. Za dobre wyniki w nauce 8 osób otrzymało dyplomy gratulacyjne,  a 5 uczniów otrzymało stypendia finansowe po 300 i 200 zł. Stypendia zostały przyznane na wniosek Rady Pedagogicznej przez organ prowadzący szkołę,  czyli Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy. Podsumowano również konkurs indywidualny i grupowy na najlepszą frekwencję. I miejsce zajęła klasa III b, II  miejsce – klasa I a trzecie klasa III a.  Pięciu uczniów otrzymało dyplomy za wysoką frekwencję. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

WYWIADÓWKI

Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkania z wychowawcami klas – wywiadówki. Odbędą się one w dniu 19  lutego 2019 r  / wtorek / o godzinie 16.00 w budynku szkoły

klasa I  – wych. Jolanta Wołkowicz     – sala nr 9,                                                                    klasa II – wych. Wioleta Kosieradzka  – sala nr 10                                                                  klasa III A – wych. Irena Szawkało      – sala nr 11                                                              klasa III B – wych. Magdalena Majczuk – sala nr 3