PODSUMOWANIE PRACY

13 lutego 2019 r. w budynku szkoły odbył się apel na którym  podsumowano pracę szkoły w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów.   Dyrektor szkoły przedstawił wyniki klasyfikacji uczniów za I semestr br. szkolnego. Za dobre wyniki w nauce 8 osób otrzymało dyplomy gratulacyjne,  a 5 uczniów otrzymało stypendia finansowe po 300 i 200 zł. Stypendia zostały przyznane na wniosek Rady Pedagogicznej przez organ prowadzący szkołę,  czyli Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy. Podsumowano również konkurs indywidualny i grupowy na najlepszą frekwencję. I miejsce zajęła klasa III b, II  miejsce – klasa I a trzecie klasa III a.  Pięciu uczniów otrzymało dyplomy za wysoką frekwencję. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.