CYBERPRZEMOC

W naszej szkole odbywają się spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji asp.szt. Norbertem Szymczukiem na temat „Cyberprzemocy” Celem tych spotkań jest uświadomienie uczniów o zagrożeniach jakie występują z niewłaściwego wykorzystania telefonów komórkowych, komputerów i internetu. Ważnym zagadnieniem było przypomnienie uczniom, że w przypadku gdy doznają przemocy w postaci znieważenia, zniesławienia, gróźb czy wykorzystania ich wizerunku w niewłaściwy sposób gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc.

PODSUMOWANIE PÓŁROCZA

5 lutego 2020 r. odbył się apel na którym podsumowano wyniki dydaktyczno-wychowawcze uczniów za półrocze roku szkolnego 2019/2020. Najlepsi uczniowie otrzymali przyznane przez Radę Pedagogiczną wyróżnienia i nagrody: – 4 uczniów którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole przyznano nagrodę w postaci skierowania na kurs prawa jazdy i jednorazowe stypendium pieniężne w wysokości 300 zł. – 16 uczniów otrzymało dyplomy za bardzo dobrą frekwencję w I półroczu roku szkolnego .Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym.

WYWIADÓWKI

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 12.02.20R. GODZ.15.00 / ŚRODA/ W BUDYNKU SZKOŁY

KLASA I A – WYCHOWAWCA – IRENA SZAWKAŁO – SALA NR 3

KLASA I B – WYCHOWAWCA – MAGDALENA RĘBISZ – SALA NR 11

KLASA II – WYCHOWAWCA – JOLANTA WOŁKOWICZ – SALA NR 9

KLASA III – WYCHOWAWCA – WIOLETA KOSIERADZKA – SALA NR 10