CYBERPRZEMOC

W naszej szkole odbywają się spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji asp.szt. Norbertem Szymczukiem na temat „Cyberprzemocy” Celem tych spotkań jest uświadomienie uczniów o zagrożeniach jakie występują z niewłaściwego wykorzystania telefonów komórkowych, komputerów i internetu. Ważnym zagadnieniem było przypomnienie uczniom, że w przypadku gdy doznają przemocy w postaci znieważenia, zniesławienia, gróźb czy wykorzystania ich wizerunku w niewłaściwy sposób gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc.