PODSUMOWANIE PÓŁROCZA

5 lutego 2020 r. odbył się apel na którym podsumowano wyniki dydaktyczno-wychowawcze uczniów za półrocze roku szkolnego 2019/2020. Najlepsi uczniowie otrzymali przyznane przez Radę Pedagogiczną wyróżnienia i nagrody: – 4 uczniów którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole przyznano nagrodę w postaci skierowania na kurs prawa jazdy i jednorazowe stypendium pieniężne w wysokości 300 zł. – 16 uczniów otrzymało dyplomy za bardzo dobrą frekwencję w I półroczu roku szkolnego .Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym.