KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

TEMATY I ĆWICZENIA DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA FACEBOOKU ORAZ STRONIE SZKOŁY. PROSIMY O OBOWIĄZKOWE WYKONANIE POLECEŃ W ZESZYTACH PRZEDMIOTOWYCH, GDYŻ BĘDĄ ONE PODLEGAŁY OCENIE PO POWROCIE DO SZKOŁY.

INFORMUJEMY UCZNIÓW, IŻ NA STRONIE www.gov.pl/zdalnelekcje ZNAJDUJĄ SIĘ OPRACOWANIA WIELU TEMATÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA KLAS: IB, II i III ZACHĘCAMY DO SAMOKSZTAŁCENIA I POGŁĘBIANIA WIEDZY.