NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ

Od 25 marca 2020 r. będziemy prowadzić kształcenie na odległość. Formy i metody pracy, sposób monitorowania postępów uczniów – ocenianie oraz formy, terminy i sposób konsultacji z nauczycielami będą podane uczniom wraz z przekazywanymi materiałami /np. przez stronę szkoły – zakładka nauka zdalna, przez facebooka. Nauka na odległość może być prowadzona przez cały tydzień. Uczniowie zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.. nie uczęszczają na zajęcia praktyczne. Zobowiązuję wszystkich uczniów do uczestnictwa w tej formie obowiązkowego kształcenia , wypełnianie poleceń i prac zadawanych przez nauczycieli oraz odsyłanie prac podlegających ocenie. Informację dotyczącą organizacji kształcenia przedmiotów zawodowych podamy po uzgodnieniu z ośrodkami prowadzącymi takie kursy / istnieje możliwość i prawdopodobieństwo również pracy na odległość/ Proszę,bądźcie w stałym kontakcie ze swoimi wychowawcami. Pamiętajcie, ZOSTAJEMY W DOMU i aktywnie wypełniamy swój dzień.