KONIEC ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 CZERWCA 2020 R . / PIĄTEK/ O GODZINIE 9.00 NA PLACU SZKOLNYM.

UCZNIOWIE KLASY III W TYM DNIU SKŁADAJĄ WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ

OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH / MASECZKA, DEZYNFEKCJA RAK