OGŁOSZENIA DYREKTORA

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 1 września 2020 r o godz.9.00 na placu szkolnym.

2. Kursy przedmiotów zawodowych dla klasy II /zaległe z klasy I/ odbędą się; od 7 września dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych i stolarz a od 14 września dla zawodu – fryzjer. Odbiór skierowań 1 i 2 września. Kursy bieżące dla klasy II zaplanowane są na październik. Grafik kursów będzie wywieszony 1 września 20 r.

3. Wykaz podręczników jest wywieszony w gablocie przy wejściu do szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce „wykaz podręczników” Podręczniki są obowiązkowe.

4.Plan lekcji będzie podany 1 września.

5. Na terenie szkoły obowiązuje ” Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii” Wszyscy uczniowie muszą przestrzegać zaleceń sanitarnych – zachować dystans społeczny, często myć i dezynfekować ręce i zasłaniać usta i nos.