UWAGA

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Informuję, że od poniedziałku 26 października 2020 r rozpoczynamy proces kształcenia zdalnego poprzez wykorzystanie strony internetowej szkoły / zakładka – nauczanie zdalne/ oraz bezpłatnej usługi internetowej DISCARD i innych komunikatorów w tym messengera

Każdy z uczniów jest zobowiązany do aktywnej pracy, nauki i komunikacji z nauczycielami i wychowawcą. Obecność na zajęciach będzie sprawdzana a wasza praca oceniana przez nauczycieli. Lekcje będą się odbywać zgodnie z dotychczasowym planem zajęć a w pozostałe dni tygodnia uczestniczycie w zajęciach praktycznych. Obecność na zajęciach szkolnych i zajęciach praktycznych jest obowiązkowa.

O planowanych i odbywających się kursach przedmiotów zawodowych będziemy informować przez wychowawców klas. Odbywające się zajęcia kursowe będą w danym czasie priorytetem i udział w nich będzie podstawą do zaliczenia tych kursów.

KOMUNIKAT DYREKTORA

W ZWIĄZKU ZE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R ZMIENIA SIĘ ORGANIZACJA PRACY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

1 W TYGODNIU 19 X – 23 X. 2020 R. LEKCJE W SZKOLE PROWADZONE BĘDĄ ;

 • PONIEDZIAŁEK -KLASA I
 • WTOREK – KLASA I ORAZ II B
 • ŚRODA – KLASA I ORAZ II B
 • CZWARTEK – KLASA II A ORAZ KLASA III
 • PIATEK – KLASA II A ORAZ KLASA III

W DNI TYGODNIA W KTÓRYCH KLASA NIE MA ZAJĘĆ W SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH ZAJĘCIA PRAKTYCZNE.ZOBOWIĄZUJĘ UCZNIÓW KLAS IIA ORAZ III O POINFORMOWANIU PRACODAWCÓW O ZMIANIE DNI PRAKTYK.

2.ZMIENIA SIĘ PLAN LEKCJI , GŁOWNIE DLA KLAS II A i III. SZCZEGÓŁOWY PLAN PODADZĄ WYCHOWAWCY W PONIEDZIAŁEK . PLAN DLA KLASY I NA PONIEDZIAŁEK BEZ ZMIAN.

3.O PLANOWANYCH I ODBYWAJĄCYCH SIĘ KURSACH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO. KURS DLA ELEKTRYKÓW III STOPIEŃ W SUWAŁKACH W PIERWSZYM TYGODNIU PROWADZONY BĘDZIE ZDALNIE

SPOTKANIE RODZICÓW

ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU NAUCZANIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2020 R O GODZ. 15.00 W BUDYNKU SZKOŁY , SALA NR 10

Zmiana godzin rozpoczynania lekcji

Uwaga uczniowie!

Od 5 października 2020 r. / od poniedziałku/ ulegają zmianie godziny rozpoczynania lekcji i długość przerw międzylekcyjnych:.

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.45 – 10.30

4. 10.45 -11.30

5.11.35 – 12.20

6.12.25 – 13.10

7.13.15 – 14.00

8.14.05 – 14.50

9.14.50 – 15.35

DNI DODATKOWO WOLNE W SZKOLE

Ustala się następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 1. 14.X. 2020 r – Dzień Edukacji Narodowej
 2. 7.IV.2021 r. – środa po przerwie świątecznej wielkanocnej
 3. 22.VI. 2021 r. – egzamin zawodowy , część pisemna