Zmiana godzin rozpoczynania lekcji

Uwaga uczniowie!

Od 5 października 2020 r. / od poniedziałku/ ulegają zmianie godziny rozpoczynania lekcji i długość przerw międzylekcyjnych:.

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 9.45 – 10.30

4. 10.45 -11.30

5.11.35 – 12.20

6.12.25 – 13.10

7.13.15 – 14.00

8.14.05 – 14.50

9.14.50 – 15.35

DNI DODATKOWO WOLNE W SZKOLE

Ustala się następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  1. 14.X. 2020 r – Dzień Edukacji Narodowej
  2. 7.IV.2021 r. – środa po przerwie świątecznej wielkanocnej
  3. 22.VI. 2021 r. – egzamin zawodowy , część pisemna