DNI DODATKOWO WOLNE W SZKOLE

Ustala się następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  1. 14.X. 2020 r – Dzień Edukacji Narodowej
  2. 7.IV.2021 r. – środa po przerwie świątecznej wielkanocnej
  3. 22.VI. 2021 r. – egzamin zawodowy , część pisemna