KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Informuję, że od poniedziałku 26 października 2020 r rozpoczynamy proces kształcenia zdalnego poprzez wykorzystanie strony internetowej szkoły / zakładka – nauczanie zdalne/ oraz bezpłatnej usługi internetowej DISCARD i innych komunikatorów w tym messengera

Każdy z uczniów jest zobowiązany do aktywnej pracy, nauki i komunikacji z nauczycielami i wychowawcą. Obecność na zajęciach będzie sprawdzana a wasza praca oceniana przez nauczycieli. Lekcje będą się odbywać zgodnie z dotychczasowym planem zajęć a w pozostałe dni tygodnia uczestniczycie w zajęciach praktycznych. Obecność na zajęciach szkolnych i zajęciach praktycznych jest obowiązkowa.

O planowanych i odbywających się kursach przedmiotów zawodowych będziemy informować przez wychowawców klas. Odbywające się zajęcia kursowe będą w danym czasie priorytetem i udział w nich będzie podstawą do zaliczenia tych kursów.