ORGANIZACJA NAUKI PO FERIACH

Od poniedziałku, 18 stycznia br. wznawiamy nauczanie zdalne dla wszystkich klas. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe i będzie prowadzone do odwołania na dotychczasowych zasadach. Uczniowie, młodociani pracownicy od poniedziałku wracają na zajęcia praktyczne u swoich pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. Udział uczniów w zajęciach praktycznych jest obowiązkowy. . Dni tygodnia przeznaczone na naukę w szkole i zajęcia praktyczne nie ulegają zmianie. Nauczanie zdalne oraz praktyczna nauka zawodu prowadzone będą zgodnie z obowiazującym planem lekcji / plan lekcji zostanie podany wkrótce/