UWAGA UCZNIOWIE I PRACODAWCY

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami., zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany przez ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz MEN.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu,za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

KOMUNIKAT

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W SIEMIATYCZACH OD DNIA 12.03 -25.03.20

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG DOTYCHCZASOWYCH ZASAD.

CYBERPRZEMOC

W naszej szkole odbywają się spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji asp.szt. Norbertem Szymczukiem na temat „Cyberprzemocy” Celem tych spotkań jest uświadomienie uczniów o zagrożeniach jakie występują z niewłaściwego wykorzystania telefonów komórkowych, komputerów i internetu. Ważnym zagadnieniem było przypomnienie uczniom, że w przypadku gdy doznają przemocy w postaci znieważenia, zniesławienia, gróźb czy wykorzystania ich wizerunku w niewłaściwy sposób gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc.

PODSUMOWANIE PÓŁROCZA

5 lutego 2020 r. odbył się apel na którym podsumowano wyniki dydaktyczno-wychowawcze uczniów za półrocze roku szkolnego 2019/2020. Najlepsi uczniowie otrzymali przyznane przez Radę Pedagogiczną wyróżnienia i nagrody: – 4 uczniów którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole przyznano nagrodę w postaci skierowania na kurs prawa jazdy i jednorazowe stypendium pieniężne w wysokości 300 zł. – 16 uczniów otrzymało dyplomy za bardzo dobrą frekwencję w I półroczu roku szkolnego .Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym.

WYWIADÓWKI

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 12.02.20R. GODZ.15.00 / ŚRODA/ W BUDYNKU SZKOŁY

KLASA I A – WYCHOWAWCA – IRENA SZAWKAŁO – SALA NR 3

KLASA I B – WYCHOWAWCA – MAGDALENA RĘBISZ – SALA NR 11

KLASA II – WYCHOWAWCA – JOLANTA WOŁKOWICZ – SALA NR 9

KLASA III – WYCHOWAWCA – WIOLETA KOSIERADZKA – SALA NR 10

MIKOŁAJKI

Na zaproszenie Samorządu Szkolnego 4 grudnia naszą, bardzo świątecznie i kolorowo udekorowaną szkołę odwiedził długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Spotkał się z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły i wszystkich obdarował pysznymi piernikami. Zapowiedział, że postara się odwiedzić wszystkich jeszcze 24 grudnia lub 6 stycznia w domach. CZEKAMY!

WYWIADÓWKI

ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W SIEMIATYCZACH NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS. WYWIADÓWKI ODBĘDĄ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY 11 GRUDNIA 2019 R. POCZĄTEK O GODZINIE 15.00

ZAWODOWY EGZAMIN

Zapraszamy nauczycieli, pracodawców , instruktorów praktycznej nauki zawodu i uczniów branżowej szkoły do zapoznania się z nowo powstałym serwisem umożliwiającym wykonanie egzaminu zawodowego online na prawdziwych arkuszach egzaminacyjnych z lat 2014 -2019.

ZawodowyEgzamin.pl

„SZKOŁA PAMIĘTA”

Tak jak przez kilka poprzednich lat, tak i w tym roku uczniowie naszej szkoły przed Dniem Zmarłych na miejscowym cmentarzu porządkują zaniedbane groby, odwiedzają groby znanych mieszkańców i bohaterów, żołnierzy poległych za Ojczyznę i zapalają znicze. Pamięć o zmarłych jest wyrazem szacunku dla ich dokonań

„ZNAJDŹ POMYSŁ NA SIEBIE”

We wtorek . 22 października 2019 r. braliśmy udział w programie zaprezentowanym przez grupę Full Power Spirit. Zespół do Siemiatycz zaprosił i spotkanie z młodzieżą zorganizował nasz katecheta ks,Piotr Jarosiewicz. Grupa powstała w 2001 roku w Białej Podlaskiej. FPS wystąpiła z programem „Znajdź sposób na siebie”