BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształci się w 3-letnia Branżowa Szkołę I Stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie już prowadzona rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3 – letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2018 – 2019 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie zyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i II stopnia objęci będą działaniami wychowawczymi.

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Siemiatycz i powiatu Siemiatyckiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

SZKOLNE DNI MATEMATYKI

W dniach 14 – 15 marca 2017 r. odbyły się Szkolne Dni Matematyki pod hasłem                   ” Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbuj go polubić”. Uczniowie wybrani przez zespoły klasowe – po dwóch z każdej klasy, walczyli o tytuł Najlepszego Matematyka w szkole. Tytuł ten przypadł Joannie Konopackiej uczennicy klasy II. Drugie miejsce w szkole wywalczył Piotr Walendowicz z klasy I, a trzecie Gabriela Purdy – klasa II. Uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, a finaliści dodatkowo nagrody. Imprezę przygotowała P. Irena Szawkało. Gratulujemy odwagi wszystkim  uczestnikom.

„CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM’

1  marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Apel rozpoczął się fragmentem filmu pt.”MŁOT” z archiwum IPN. Następnie uczniowie poznali historię walki o wolność i niezawisłość na Podlasiu, przedstawioną prezentację multimedialną  ” Żołnierze wyklęci – niezapomniani bohaterowie na Podlasiu”.  Akcent poetycki apelu stanowiły dwa wiersze o „Łupaszce” i Żołnierzach Wyklętych.  Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy na temat podziemia niepodległościowego w województwie białostockim w latach 1944 – 1956.  Apel przygotowali uczniowie klasy I A pod kierunkiem nauczyciela historii Krzysztofa Niemyńskiego.

„MATEMATYKA – TO MOC”

Szkolne Dni Matematyki w tym roku obchodzimy pod hasłem ” Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbujmy go polubić”  Pierwszego dnia odbędzie się ocena prac geometrycznych  /bryły/. Drugiego dnia wybieramy najlepszego matematyka w szkole. Komisja  oceni odpowiedzi uczniów, którzy rozwiążą 7 wybranych losowo  zadań.  Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe i bardzo dobre oceny z matematyki.  Uczniowie wraz z organizatorem konkursu –  Panią Ireną Szawkało – przygotowali i wywiesili na terenie szkoły  hasła propagujące matematykę. Niektóre są bardzo inspirujące i ciekawe.

TŁUSTY CZWARTEK WE ŚRODĘ

Nauka w naszej szkole trwa od poniedziałku do środy, więc jak co roku tłusty czwartek obchodziliśmy we środę. Pan Dyrektor z pomocą samorządu uczniowskiego zadbał o to, by wszyscy uczniowie i pracownicy poczuli słodki smak pączków. Wiadomo bowiem, że wszystko smakuje lepiej w miłym towarzystwie, a przede wszystkim konsumowanie na lekcji wspólnie z nauczycielami.

WALENTYNKI

„PRAWDZIWA MIŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TAM, GDZIE NICZEGO JUŻ W ZAMIAN NIE OCZEKUJE” – Antoine de Saint- Exupery.

We wtorek 14 lutego w szkole działała Poczta Walentynkowa. Nasi uczniowie nie pozostali obojętni w najbardziej romantyczne Święto Świata. Młodzi ludzie przebrani za Amorki i Walentynki rozdawali liściki miłosne. Patronował im Święty Walenty.

„W każdej szkole są książkowe mole”

Na szkolnym apelu w dniu 8.02.2017r. podsumowano konkurs czytelniczy pod hasłem „W każdej szkole są książkowe mole”. Konkurs był prowadzony od września do stycznia. Organizator konkursu, polonistka Pani Jolanta Wołkowicz w każdy poniedziałek na specjalnej konkursowej tablicy wywieszała pytanie na które uczniowie odpowiadali na kartkach papieru. Kartki należało umieścić w skrzyneczce na odpowiedzi.Punkty za odpowiedzi uczniów były nanoszone na tablicę wyników. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

Wyniki konkursu:

  1. miejsce: Honorata Gnat i Karolina Bielińska    
  2. miejsce: Izabela Olszewska    
  3. miejsce: Katarzyna Rudziecka          

Uczennice otrzymały Dyplomy oraz bardzo piękne książki. Gratulujemy!

 

 

APEL – PODSUMOWANIE PRACY

8.02.2017 r. na apelu szkolnym Dyrektor szkoły podsumował pracę uczniów i szkoły w   I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

W części pierwszej apelu Dyrektor szczegółowo omówił wyniki klasyfikacji uczniów, frekwencję i zachowanie w szkole. Najlepszym uczniom szkoły przyznano jednorazowe stypendium za wyniki w nauce. Otrzymali je: Honorata Gnat  z klasy II, Joanna Konopacka -klasa II , Justyna Wakuluk i Kamila Romaniuk – z klasy III. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest w szkole 2 razy w ciągu roku szkolnego – po zakończeniu semestrów.

Następnie Dyrektor poinformował, że Rada Pedagogiczna zakwalifikowała 3 uczniów na bezpłatny kurs prawa jazdy – jest to kolejna nagroda za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencję.

Kolejnym konkursem który został podsumowany na apelu był konkurs na najlepszą frekwencję. I miejsce zajęła klasa I A -85.5%, II miejsce klasa I B -84.8%, III miejcsce klasa II – 79.8% a IV miejsce klasa III – 71.9% . Indywidualnie 18 uczniom wręczono Dyplomy za bardzo dobre wyniki.

W drugiej części apelu Dyrektor szkoły przypomniał uczniom, że w I semestrze tego roku odbyło się w szkole wiele zaplanowanych imprez: część z nich była zaplanowana i przeprowadzona przez nauczycieli a część  przygotowywał Samorząd Uczniowski. Najważniejszą z nich był wyjazd uczniów do Niemiec na staż , oraz 5.XII.2016r podsumowanie całego projektu który trwał dwa lata.

Najważniejsze plany na II semestr to:

1.Kursy na prawo jazdy,

2.Przygotowania do stażów uczniowskich w Portugalii i Grecji

3.Udział uczniów- fryzjerów w konkursie na fryzurę w Brnie /Czechy/

4. Przygotowanie wycieczki w góry

5. Przygotowanie do utworzenia od 1.09.2017r. Branżowej Szkoły I stopnia

JABŁKA

Informujemy uczniów i rodziców naszych uczniów, że od poniedziałku 16.01.2017r. będą mogli odbierać w szkole jabłka / bezpłatnie/.  Jabłka będą wydawane w opakowaniach po 14 kg.