SPOTKANIE RODZICÓW

ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU NAUCZANIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2020 R O GODZ. 15.00 W BUDYNKU SZKOŁY , SALA NR 10

Zmiana godzin rozpoczynania lekcji

Uwaga uczniowie!

Od 5 października 2020 r. / od poniedziałku/ ulegają zmianie godziny rozpoczynania lekcji i długość przerw międzylekcyjnych:.

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.45 – 10.30

4. 10.45 -11.30

5.11.35 – 12.20

6.12.25 – 13.10

7.13.15 – 14.00

8.14.05 – 14.50

9.14.50 – 15.35

DNI DODATKOWO WOLNE W SZKOLE

Ustala się następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 1. 14.X. 2020 r – Dzień Edukacji Narodowej
 2. 7.IV.2021 r. – środa po przerwie świątecznej wielkanocnej
 3. 22.VI. 2021 r. – egzamin zawodowy , część pisemna

OGŁOSZENIA DYREKTORA

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 1 września 2020 r o godz.9.00 na placu szkolnym.

2. Kursy przedmiotów zawodowych dla klasy II /zaległe z klasy I/ odbędą się; od 7 września dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych i stolarz a od 14 września dla zawodu – fryzjer. Odbiór skierowań 1 i 2 września. Kursy bieżące dla klasy II zaplanowane są na październik. Grafik kursów będzie wywieszony 1 września 20 r.

3. Wykaz podręczników jest wywieszony w gablocie przy wejściu do szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce „wykaz podręczników” Podręczniki są obowiązkowe.

4.Plan lekcji będzie podany 1 września.

5. Na terenie szkoły obowiązuje ” Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii” Wszyscy uczniowie muszą przestrzegać zaleceń sanitarnych – zachować dystans społeczny, często myć i dezynfekować ręce i zasłaniać usta i nos.

REKRUTACJA 2020/21

TRWA REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW KTÓRZY CHCĄ SIĘ UCZYĆ ZAWODU DO ODWIEDZENIA SZKOŁY. U NAS DOSTANIECIE INFORMACJE O ZAWODACH, POTRZEBNE ADRESY PRACODAWCÓW ORAZ POTRZEBNE DRUKI DOKUMENTÓW DO WYPEŁNIENIA .A NIEZDECYDOWANYM POMOŻEMY WYBRAĆ ZAWÓD I PRACODAWCĘ.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 BĘDZIEMY PROWADZIĆ KSZTAŁCENIE UCZNIÓW W KLASACH WIELOZAWODOWYCH . NAUKA W SZKOLE BĘDZIE PROWADZONA PRZEZ 3 DNI W TYGODNIU A 2 DNI BĘDĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U WYBRANEGO PRACODAWCY. NA 4 TYGODNIE KAŻDY UCZEŃ WYJEDZIE DO OŚRODKA KURSOWEGO W CELU NAUKI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

ZA DOBRĄ NAUKĘ UCZNIOM PRZYZNAWANE SA STYPENDIA ORAZ NAGRODY W POSTACI SKIEROWANIA NA BEZPŁATNE KURSY PRAWA JAZDY . NASI UCZNIOWIE WYJEŻDŻAJĄ RÓWNIEŻ NA PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE, A ZA PRACĘ OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE.

ABY ZOSTAĆ UCZNIEM SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ PODPISAĆ UMOWĘ Z PRACODAWCĄ NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU ZAPRASZAMY – KONTAKT OSOBISTY W SZKOLE PN -PT GODZ. 8.00 -15.00, TELEFONICZNY – TEL. 85 655 33 17 E-MAIL zsz_siemiatycze@wp.pl.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 CZERWCA 2020 R . / PIĄTEK/ O GODZINIE 9.00 NA PLACU SZKOLNYM.

UCZNIOWIE KLASY III W TYM DNIU SKŁADAJĄ WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ

OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH / MASECZKA, DEZYNFEKCJA RAK

KOMUNIKAT

Informuję, że uczniowie do nauczania stacjonarnego w szkole w tym roku szkolnym nie wrócą. Do końca roku, czyli do 26 czerwca prowadzone będzie nauczanie zdalne.
Informuję, że uczniowie klasy III od 1 czerwca wracają na zajęcia praktyczne prowadzone przez pracodawców. Przypominam wszystkim zainteresowanym uczniom o możliwości udziału w konsultacjach prowadzonych w budynku szkoły. Harmonogram dyżurów nauczycieli w poniedziałek 8 czerwca może ulec zmianie – proszę o wcześniejszy kontakt z nauczycielami lub sekretariatem szkoły. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część pisemna odbędzie się 23.06.2020 według zaplanowanego harmonogramu. Termin egzaminu praktycznego zostanie podany zainteresowanym uczniom. Informacja o zakończeniu roku szkolnego będzie podana na stronie szkoły ok.23.06.2020r

KONSULTACJE

OD 1 CZERWCA 2020 R./PONIEDZIAŁEK/ W BUDYNKU SZKOŁY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ KONSULTACJE DLA UCZNIÓW ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW.

1.W PONIEDZIAŁKI I ŚRODY – KONSULTACJE GRUPOWE WEDŁUG HARMONOGRAMU ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ. /W GRUPIE MOŻE BYĆ DO 12 OSÓB/. NA OKREŚLONY DZIEŃ I GODZINĘ MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ W SZKOLE LUB TELEFONICZNIE.

2.KONSULTACJE INDYWIDUALNE – UCZEŃ UMAWIA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z NAUCZYCIELEM /TELEFONICZNIE LUB E-MAILOWO/ NA OKREŚLONY DZIEŃ I GODZINĘ.

3.W KONSULTACJACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH UCZESTNICZĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY MAJĄ PROPONOWANE OCENY NDST, NIEKLASYFIKOWANIE ORAZ CI, KTÓRZY NIE ROZUMIEJĄ OMAWIANYCH TEMATÓW LUB CHCĄ POPRAWIĆ OCENĘ PROPONOWANĄ PRZEZ NAUCZYCIELA,

4.UCZNIOWIE PRZYCHODZĄCY NA KONSULTACJE DEKLARUJĄ NA PIŚMIE UCZESTNICTWO W DANYCH ZAJĘCIACH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW,

5 NA KONSULTACJE PRZYCHODZĄ UCZNIOWIE ZDROWI. JEŚLI UMÓWIŁEŚ SIĘ NA KONSULTACJE, A NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ ZGŁOŚ TEN FAKT WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE DO NAUCZYCIELA LUB DO SZKOŁY. PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY OBOWIĄZKOWO ZDEZYNFEKUJ RĘCE I STOSUJ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH ZALECEŃ

HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH:

PONIEDZIAŁEK

GODZ,9.00 – B.LASKOWSKI -historia , geografia oraz E.JABCZYK -podstawy przeds.

GODZ. 10.00 – W.KOSIERADZKA – j.angielski D.BORKOWSKA-SIWIAK -chemia,fizyka

GODZ. 08.00 – W. WOLSZCZUK – biologia i informatyka

ŚRODA;

GODZ, 9.00 – J. WOŁKOWICZ – j. polski M.Rębisz – edb i wf

GODZ. 10.00 – I. SZAWKAŁO – matematyka W. KOSIERADZKA – j. angielski.

PANI MARTA RYCIUK – KONSULTACJE DLA UCZNIÓW -FRYZJERÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU / DO WYBORU/ W GODZ. 8.00 -14.00

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej 

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMUJEMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI, ŻE DECYZJĄ MEN Z DNIA 24.04.2020 R. -przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty zostaje przedłużona do 24 maja 2020r. W naszej szkole nauczanie na odległość będzie kontynuowane w dotychczasowej formie

Informuję uczniów, że kursy przedmiotów zawodowych które rozpoczęły się 20.04.2020 w formie nauczania zdalnego będą kontynuowane, a nowe kursy będą w najbliższym czasie uruchamiane. Uczniowie objęci nauczaniem na tych kursach będą informowani przez wychowawców oraz przez ośrodki kursowe. Nauczanie zdalne na kursach jak i w szkole jest obowiązkowe a oceny uzyskane podczas tego nauczania będą podstawą do klasyfikacji i promocji. Brak udziału w zajęciach będzie podstawą do nieklasyfikowania.