TŁUSTY CZWARTEK WE ŚRODĘ

Nauka w naszej szkole trwa od poniedziałku do środy, więc jak co roku tłusty czwartek obchodziliśmy we środę. Pan Dyrektor z pomocą samorządu uczniowskiego zadbał o to, by wszyscy uczniowie i pracownicy poczuli słodki smak pączków. Wiadomo bowiem, że wszystko smakuje lepiej w miłym towarzystwie, a przede wszystkim konsumowanie na lekcji wspólnie z nauczycielami.

WALENTYNKI

„PRAWDZIWA MIŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TAM, GDZIE NICZEGO JUŻ W ZAMIAN NIE OCZEKUJE” – Antoine de Saint- Exupery.

We wtorek 14 lutego w szkole działała Poczta Walentynkowa. Nasi uczniowie nie pozostali obojętni w najbardziej romantyczne Święto Świata. Młodzi ludzie przebrani za Amorki i Walentynki rozdawali liściki miłosne. Patronował im Święty Walenty.

„W każdej szkole są książkowe mole”

Na szkolnym apelu w dniu 8.02.2017r. podsumowano konkurs czytelniczy pod hasłem „W każdej szkole są książkowe mole”. Konkurs był prowadzony od września do stycznia. Organizator konkursu, polonistka Pani Jolanta Wołkowicz w każdy poniedziałek na specjalnej konkursowej tablicy wywieszała pytanie na które uczniowie odpowiadali na kartkach papieru. Kartki należało umieścić w skrzyneczce na odpowiedzi.Punkty za odpowiedzi uczniów były nanoszone na tablicę wyników. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

Wyniki konkursu:

  1. miejsce: Honorata Gnat i Karolina Bielińska    
  2. miejsce: Izabela Olszewska    
  3. miejsce: Katarzyna Rudziecka          

Uczennice otrzymały Dyplomy oraz bardzo piękne książki. Gratulujemy!

 

 

APEL – PODSUMOWANIE PRACY

8.02.2017 r. na apelu szkolnym Dyrektor szkoły podsumował pracę uczniów i szkoły w   I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

W części pierwszej apelu Dyrektor szczegółowo omówił wyniki klasyfikacji uczniów, frekwencję i zachowanie w szkole. Najlepszym uczniom szkoły przyznano jednorazowe stypendium za wyniki w nauce. Otrzymali je: Honorata Gnat  z klasy II, Joanna Konopacka -klasa II , Justyna Wakuluk i Kamila Romaniuk – z klasy III. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest w szkole 2 razy w ciągu roku szkolnego – po zakończeniu semestrów.

Następnie Dyrektor poinformował, że Rada Pedagogiczna zakwalifikowała 3 uczniów na bezpłatny kurs prawa jazdy – jest to kolejna nagroda za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencję.

Kolejnym konkursem który został podsumowany na apelu był konkurs na najlepszą frekwencję. I miejsce zajęła klasa I A -85.5%, II miejsce klasa I B -84.8%, III miejcsce klasa II – 79.8% a IV miejsce klasa III – 71.9% . Indywidualnie 18 uczniom wręczono Dyplomy za bardzo dobre wyniki.

W drugiej części apelu Dyrektor szkoły przypomniał uczniom, że w I semestrze tego roku odbyło się w szkole wiele zaplanowanych imprez: część z nich była zaplanowana i przeprowadzona przez nauczycieli a część  przygotowywał Samorząd Uczniowski. Najważniejszą z nich był wyjazd uczniów do Niemiec na staż , oraz 5.XII.2016r podsumowanie całego projektu który trwał dwa lata.

Najważniejsze plany na II semestr to:

1.Kursy na prawo jazdy,

2.Przygotowania do stażów uczniowskich w Portugalii i Grecji

3.Udział uczniów- fryzjerów w konkursie na fryzurę w Brnie /Czechy/

4. Przygotowanie wycieczki w góry

5. Przygotowanie do utworzenia od 1.09.2017r. Branżowej Szkoły I stopnia

JABŁKA

Informujemy uczniów i rodziców naszych uczniów, że od poniedziałku 16.01.2017r. będą mogli odbierać w szkole jabłka / bezpłatnie/.  Jabłka będą wydawane w opakowaniach po 14 kg.

ZMIANA PLANU LEKCJI

W związku z podziałem klasy I na dwie klasy : I A i I B  od 7.XII 2016 r  następuje zmiana planu lekcji. Informuję, że wychowawcami klas zostają:  kl.I A – Irena Szawkało                    a klasy  I B – Magdalena Majczuk.

 

MIKOŁAJKI

6 grudnia 2016 r. w dzień Świętego Mikołaja w naszej szkole przeprowadzono pocztę mikołajkową. Pieniądze, które uzyskano, będą przeznaczone na cele Samorządu Uczniowskiego. Przerwy umilała muzyka bożonarodzeniowa ( kolędy i pastorałki). Każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał od pana Dyrektora słodkiego Mikołajka z czekolady.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

5 grudnia 2016 r. w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Praktyczne umiejętności – większe możliwości. Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w powiatach : łomżyńskim,siemiatyckim i zambrowskim”. Projekt realizowany był w okresie 31.12.2015 do 30.12.2016 i obejmował 56 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych. Gospodarzem konferencji był Prezes Zarządu Głównego SWE i RP P.Roman Szmyt oraz Dyrektor szkoły P. Zdzisław Chodakowski. Podsumowania działań projektowych dokonała P.Marta Grabowska – kierownik projektu. Zebrani goście m.innymi Burmistrz Siemiatycz P. Piotr Siniakowicz, Kierownik CECH-u P.Monika Igańska, pracodawcy uczniów, absolwenci szkoły biorący udział w projekcie oraz uczniowie obejrzeli  prezentację oraz film z pobytu uczestników  w Niemczech a także wysłuchali wspomnień z udziału w projekcie Emila Radziszewskiego, Kamila Soroczyńskiego oraz Karola Aleksiejuka. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty oraz Zaświadczenia w języku polskim i niemieckim oraz materiały z konferencji.

POMAGAJMY INNYM

W listopadzie  Samorząd Uczniowski naszej szkoły przeprowadził akcję, która miała na celu pomoc 19 – letniemu Danielowi. Chłopak potrzebuje rowerowózka, ponieważ od 7-go miesiąca życia cierpi na porażenie mózgowe. Cała społeczność szkoły włączyła się do akcji a zebrane pieniądze zostały przekazane fundacji. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom.