ŻYCIE SKŁADA SIĘ Z POWITAŃ I POŻEGNAŃ -W. HUGO

DSC07085  24 czerwca 2016 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016 – 10 ROKU PRACY NASZEJ SZKOŁY.
Podczas uroczystości Dyrektor w imieniu Prezesa SWEiRP oraz własnym  podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom i rodzicom za pracę , za zaangażowanie, za pomoc w rozwiązywaniu wszystkich trudnych spraw.
W ciągu 10 lat istnienia szkoły zapisanych do niej było 487 uczniów  a ukończyło naukę 320 osób – w dniu dzisiejszym absolwentami szkoły stało się 40 osób.
Dyrektor szkoły złożył wszystkim ucznim gratulacje z okazji zakończenia roku a najlepszym, wyróżniającym się wręczył nagrody: stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce  i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie otrzymało  8 osób,  nagrody książkowe wręczono 7 uczniom, a dyplomy uznania za bardzo dobrą lub dobrą frekwencję otrzymało 16 osób. Na zakończenie uroczystości uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację z najważniejszych  imprez w których uczestniczyli nasi absolwenci.