Zdalne nauczanie – c.d.

  1. Przypominam, że w dniach 20, 21, 22. grudnia 2021 r. oraz w dniach 03, 04, 05.stycznia 2022 r. nauka odbywa się w formie zdalnego nauczania.

  2. Zdalne nauczanie przebiegać będzie w oparciu o aplikację MS Teams. Nie będzie można wykorzystywać innej platformy poza Office365.

  3. Obecność na lekcjach zdalnych jest obowiązkowa i będzie miała wpływ na ocenę śródroczną z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

  4. Lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem i będą trwały 30-45 minut. Decyduje nauczyciel.

  5. Wszyscy uczniowie proszeni są o zalogowanie się na swoje konto pocztowe w Office365 (Outlook) i zapoznanie się z przesłaną tam informacją. W załączniku znajduje się Przewodnik ułatwiający korzystanie z aplikacji Teams, głównie pod kątem wykorzystania narzędzia Zadania. Proszę o zapoznanie się z jego zawartością.

Dyrektor