Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r
  1. W dniach 10-12. stycznia 2022 r. uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli o ocenach przewidywanych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania za I semestr.

  2. W dniach 17-19. stycznia 2022 r. będzie możliwość (za zgodą i na warunkach ustalonych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych) uzyskania oceny wyższej od przewidywanej.

  3. W dniu 20. stycznia 2022 r. odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji śródrocznej.

  4. Ferie zimowe: 24. stycznia – 06. lutego 2022 r.