Zdalne nauczanie

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.

Ferie zimowe zimowe dobiegają końca i z dniem 07. lutego wracamy do „szkół” w formie zdalnego nauczania.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w tygodniowym planie lekcji, które wchodzą w życie z dniem 07. lutego 2022 r.

Nauczanie zdalne przebiegać będzie, jak dotychczas, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Nauczyciele będą planować lekcje (tematy lekcji) w kalendarzu aplikacji Teams, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uczniowie, którzy nie pamiętają loginu i hasła, zwracają się do sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy z prośbą o przypomnienie.

Przypominam, że w grudniu 2021 r. każdy uczeń otrzymał na swoją skrzynkę pocztową w Outlook365 skrypt (instrukcję) obsługi karty Zadania. Proszę o odświeżenie zawartej w skrypcie „instrukcji obsługi”. Link do skryptu.

Ps. Nauczycieli proszę o odebranie informacji przesłanej dzisiaj przeze mnie na Państwa skrzynki pocztowe w Outlook365.

Dyrektor, Alfred Bajena