Z dniem 01. kwietnia 2022 r. nastąpi zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży uprzejmie informuje, że
z dniem 01. kwietnia 2022 r. nastąpi zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach z dotychczasowego adresu ul. Pałacowa 10 na ul. Pałacową 24 (budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego.- naprzeciwko Starostwa Powiatowego).

W związku z trwającymi pracami organizacyjnymi związanymi z przeprowadzką, w dniach 21, 22, 23. marca 2022 r. nauka będzie się odbywała zgodnie z zasadami przedstawionymi na apelu w dniu 15. marca 2022 r.

Z przyczyn, o których mowa wyżej, w dniach 28, 29, 30. marca 2022 r. nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne, co oznacza, że będą to dni wolne od nauki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2021/22 przedstawiają się następująco:
– 02. listopada 2021 (wtorek),
– 28, 29, 30. marca 2022 r. (poniedziałek, wtorek, środa),
– 25. kwietnia 2022 r. (poniedziałek),
– 02. maja 2022 r. (poniedziałek).

Rodziców uczniów klas ósmych szkół podstawowych zainteresowanych nauką w naszej szkole informuję, że rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23 będzie odbywała się jak dotychczas. Jakiekolwiek „pogłoski” mówiące o „wygaśnięciu” szkoły nie są prawdziwe. Zmienia się jedynie lokalizacja.

Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ZAPEWNIA WSZYSTKIM UCZNIOM zainteresowanym zdobyciem zawodu, naukę w Szkole w roku szkolnym 2022/23.

Dyrektor Szkoły, Alfred Bajena