Plan lekcji – ul. Pałacowa 24

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią z dniem 01. kwietnia 2022 r. następuje zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży (będącym organem prowadzącym Szkołę) a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach dysponuje I piętrem budynku ZDZ, na ulicy Pałacowej 24.

Do zobaczenia w „nowej” szkole w dniu 04. kwietnia.

Proszę uczniów o zapoznanie się z planem lekcji.

Dyrektor