Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja letnia 2022

Uczniowie, których Pracodawcy nie są zrzeszeni w CECHU, będą zdawali egzamin pisemny i egzamin praktyczny według formuły 2019, organizowany przez OKE w Łomży.

Uczniowie klas trzecich proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem.

Dyrektor