Zawieszenie zajęć lekcyjnych

W dniu dzisiejszym, tj. 20. grudnia 2022 roku, ze względu na warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, zawieszam zajęcia lekcyjne.

Podstawa prawna: art. 125a ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Wychowawcy klas zostali zobowiązani przeze mnie do poinformowania uczniów o zawieszeniu zajęć w szkole.
Zawieszenie zajęć obejmuje wyłącznie jeden dzień, tj. 20. grudnia 2022 r.

Uczniowie, którzy przybyli do szkoły, zostali objęci opieką.

Jedocześnie informuję, że dzień jutrzejszy, tj. 21. grudnia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zimowa przerwa świąteczna będzie trwać do 01.stycznia 2023 r.

Powrót do szkoły – 02. stycznia 2023 r.

Dyrektor