Wywiadówka – 20.lutego 2023 r.

Wszyscy Rodzice powinni otrzymać w dniu dzisiejszym, tj. 13.02.2023 r. (za pośrednictwem syna / córki) pisemną informację o wywiadówce.

Podpisaną przez Rodziców informację proszę zwrócić (za pośrednictwem syna / córki) w dniu jutrzejszym, tj.14.02.2023 do wychowawcy klasy.

Dyrektor