Powstanie Styczniowe – 1863 r.

Powstanie styczniowe w malarstwie polskim

Wszystkie ważne wydarzenia z historii Polski miały swoje odzwierciedlenie w sztuce, w tym w twórczości malarskiej. Powstanie Styczniowe, którego 160. rocznicę obchodzimy w tym roku, to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. I choć powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie 1918 roku „Dla nas, żołnierzy wolnej Polski – stwierdził w rozkazie z 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski – powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.”

Prezentacja przedstawia dwadzieścia obrazów polskich malarzy nawiązujących do powstania styczniowego. Prezentację poszczególnych obrazów poprzedzają krótkie notatki biograficzne ich autorów. Niektóre dzieła zostały też opatrzone komentarzami. Obrazy zostały podzielone na trzy działy:

  1. Przed wybuchem – opisującym w pewien sposób manifestacje patriotyczne przed wybuchem powstania.
  2. Powstanie – wizje twórców dotyczące samego powstania.
  3. Po klęsce – los zesłańca – przedstawiające jeden z aspektów represji popowstaniowych.

Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. W Polsce, jak też w Litwie, ten dzień jest bardziej znany jako święto Trzech Króli.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest określana jako jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Już od końca IV wieku zaczęto ten dzień obchodzić jako święto niezależne od Bożego Narodzenia. W Kościele katolickim przypomina objawienie się światu Boga w postaci narodzonego w Betlejem Jezusa Chrystusa.

Na pamiątkę wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat, na ulicach polskich miast odbywa się Orszak Trzech Króli. Są to uliczne jasełka nawiązujące do zwyczaju bożonarodzeniowego kolędowania.

Po raz dziesiąty te uliczne jasełka organizowane są w Siemiatyczach.
Organizacją Orszaku Trzech Króli w Siemiatyczach zajmuje się Akcja Katolicka przy współpracy z parafiami, szkołami i innymi instytucjami. W tym roku Orszak znów pojawi się na ulicach miasta. O godz. 12.00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli sprawowana będzie Msza Św., a następnie około godz. 13.00 Orszak Trzech Króli wyruszy ulicami Górną, Grodzieńską na Plac Jana Pawła II, gdzie znajduje się Stajenka z Nowonarodzonym Jezusem. Tam około godz. 14.00 Trzej Królowie złożą swoje dary.

za: Siemiatycze po raz 10. zapraszają na Orszak Trzech Króli